Riegl Alexander

1863. nov. 10. Krems. Nyelv: német, magyar. SJ 1879. szept. 3. St. Andrä. Psz. 1893 Innsbruck. F. 1897. febr. 2. 4 fog. prof. †1932. júl. 15. Pécs.

Szerzetesi életét az ausztriai St. Andräban kezdte 1879-ben. A kétéves próbaidő után ugyanott két évig retorikát tanult. 1884-től Pozsonyban bölcsészhallgató volt. Utána Kalocsán egy-egy évig latin és görög nyelvet tanult, internátusi felügyelő volt, végül matematikát tanított. 1890-ben Innsbruckba került teológiára. 1893-ban szentelték pappá. 1894–5-ben Bp.-en az államvizsgára készült. A harmadik bécs-lainzi próbaév után 1897-ben Kalocsán kezdte el a matematika és fizika tanítását. 1910–5 között ugyanott rektor is volt. Kalocsáról Pécsre került rektornak 1922-ig, és haláláig matematikatanárként tanított. Szerzetesi működése során összesen harminchét évig oktatott.

M: Időmérés. Kalocsa, 1897; A légköri elektromosság potenciálja Kalocsán. Kalocsa, 1902; A fizika tanítása a kalocsai főgimnáziumban. Kalocsa, 1906; Az égi háború lefolyása és okai. Kalocsa, 1910; A kalocsai légelektromos obszervatorium. Kalocsa, 1910; Légelektromos megfigyelések Kalocsán. Bp., 1916. Ir: Cat. Def. I. 18.877; MJTN 192–3; MKL XI. 618; Petrik 1901–1910/I; Tóth 31; Szeleczky Gy.: P. Riegl Sándor SJ. Kalocsai Kollégium 46. (1932) 3–5; Uő: P. Riegl Sándor SJ. A pécsi gimnázium értesítője 1933. 3–6; Baják M.: Egy kiváló jezsuita tanár. Jezsuita Nevelés 1. (1954) 8. 164–6; Mojzes 136–7.született: 1863-11-10, Kremsbelépés: 1879-09-3, St. Andräfogadalom: 1897-02-2, 4 fog. prof.papszentelés: 1893-0-0, Innsbruckmeghalt: 1932-07-15, Pécsbeszélt nyelvek: magyar