Újfalvi (Nagyházy) János

1625. Csíkszentgyörgy. SJ 1649. febr. 8. Bécs. Psz. 1661. Nagyszombat. F. 1666. aug. 22. 4 fog. prof. Udvarhely. †1683. febr. 27. Udvarhely.

Csíkszentgyörgyön született, huszonnégy évesen lépett be Bécsben a Társaságba. A bölcseleti tanulmányokat 1653–5-ben, a teológiát 1658–61-ben Nagyszombatban végezte. Rögtön utána két évig Ungváron házi lelkiatyaként és hitszónokként működött. 1664-ben végezte a harmadik probációt Judenburgban. Utána egy-egy évig Udvarhelyen és Kolozsváron volt népmisszionárius. 1667-ben visszatért Udvarhelyre, ahol 1668-tól haláláig vicesuperior és lelkipásztor volt.

Ir: Nom. III. 1745.született: 1625-0-0, Csíkszentgyörgybelépés: 1649-02-8, Bécsfogadalom: 1666-08-22, Udvarhely, 4 fog. prof.papszentelés: 1661-0-0, Nagyszombatmeghalt: 1683-02-27, Udvarhely

Újhelyi Ádám

1675. dec. 18. Mezőlaborc. Nyelv: magyar. SJ 1693. okt. 9. Trencsén. Psz. 1709. Nagyszombat. F. 1711. febr. 2. 4 fog. prof. Gyulafehérvár. †1719. máj. 21. Székelyudvarhely.

Mezőlaborcon született, Kassáról lépett be Trencsénben a Társaságba. A próbaidő után Lőcsén grammatikát tanított. 1697–9-ben Kassán tanult bölcseletet. 1700-tól egy-egy évig Gyöngyösön, Kolozsváron, Székelyudvarhelyen, majd három évig újra Kolozsváron tanított középiskolában. 1706–9 között Nagyszombatban tanult teológiát. Ott szentelték pappá 1709-ben. A következő évben Leobenben végezte a harmadik próbaévet. 1711–2-ben Székelyudvarhelyen, 1713–4-ben Marosvásárhelyen volt hitszónok. Ugyanott 1715–6-ban, Székelyudvarhelyen pedig 1717–9-ig, haláláig a házfőnöki hivatalt látta el.

Ir: Nilles 460–1; Nom. III. 1746; Pe 446; Po Magyar 754.született: 1675-12-18, Mezőlaborcbelépés: 1693-10-9, Trencsénfogadalom: 1711-02-2, Gyulafehérvár, 4 fog. prof.papszentelés: 1709-0-0, Nagyszombatmeghalt: 1719-05-21, Székelyudvarhelybeszélt nyelvek: magyar