Alaker György

1892. márc. 5. Rábapordány. SJ 1906. júl. 30. Nagyszombat. Psz. 1920. júl. 20. F. 1926. aug. 15. 4 fog. prof. †1971. máj. 8. Pannonhalma.

Tizennégy éves korában vették fel a rendbe. A kétéves próbaidőt Nagyszombatban töltötte 1906–8-ban. Utána négy évig Kalocsán folytatta a középiskolát. Következett 1913–5-ben Innsbruckban a hároméves bölcseleti kurzus. 1916–7-ben Pécsett tanított. A teológiát szintén Innsbruckban végezte 1918–21-ben. 1920-ban szentelték pappá. 1922-ben Bécsben volt a harmadik próbaévben. 1923-ban Szegeden volt hitszónok és kongregációs prézes. 1924–7-ben Kalocsán hittant tanított. Egy évet az újoncmester segítőjeként Érden töltött, majd újra Kalocsán volt hittanár és a kisszeminárium igazgatóhelyettese 1935-ig. Utána két évig a budapesti Manrézában a retorika és a német nyelv tanáraként működött. 1937-től tíz évig a szegedi szemináriumban szónoklattant, katekézist és pedagógiát adott elő. 1947-től Bp.-en a Manréza lelkigyakorlatos ház igazgatója volt annak 1950-es lefoglalásáig. Szegedről hurcolták el 1950. június 10-én. 1951-ben került Pannonhalmára a szerzetesek szociális otthonába.

M: XI. Pius pápa apostoli körlevele a filmszínházakról. Bp., 1941; Egy szívgárda tíz esztendeje. Szeged, 1944. Ir: Cat. Def. II. 1; MJTN 17; MKL I. 111–2; Pálos 164; Tüll A.: P. Alaker György SJ (1892–1971) Anima Una 42. (1972. június) 11–2; P. Alaker György (1892–1971) MJV IV. 233–6; Miklósházy 21.született: 1892-03-5, Rábapordánybelépés: 1906-07-30, Nagyszombatfogadalom: 1926-08-15, 4 fog. prof.papszentelés: 1920-07-20meghalt: 1971-05-8, Pannonhalma