Alard Mihály

1573. Kolozsvár. Nyelv: német. SJ 1587. márc. 24. Krakkó. Psz. 1602 k. †1604. ápr. 22. Erdély.

Tizennégy éves korában Krakkóban lett novícius. 1588–9-ben Kaliszban humaniorát, 1590-ben Poznańban retorikát tanult. 1591–3-ban grammatikát és humaniorát tanított Braunsbergben. 1594-ben Poznańban kezdte el a bölcseleti tanulmányokat, de egy év után újra humaniorát tanított Kolozsváron. 1597 és 1602 között bölcseletet és teológiát tanult Rómában, ahonnan 1603-ban újra Kolozsvárra került német hitszónoknak. Két főnemes kibékítésére Fogarasba indult, de útközben megölték.

M: Veress E.: Kolozsvári Alárdi Mihály naplója. Olasz egyetemeken járt magyarországi tanulók anyakönyve és iratai. Bp., 1941, 275–7, 521–7. Ir: CPA I. 617; MAMŰL I. 56; Po III/I. 140; Po Magyar 762–3; Socher II. 263–4; Velics I. 117–8; Kolozsvári Alárdi Mihály. MUL 213–4.született: 1573-0-0, Kolozsvárbelépés: 1587-03-24, Krakkópapszentelés: 1602-0-0?meghalt: 1604-04-22, Erdélybeszélt nyelvek: német