Alszeghy Zoltán

1912. jún. 5. Bp. SJ 1933. aug. 19. Bp. Psz. 1942. máj. 13. Róma. F. 1951. febr. 2. 4 fog. prof. Róma. †1991. máj. 19. Róma.

Bp.-en lépett a Társaságba, ott végezte rendi képzésének első felét: kétéves próbaidőt és retorikát a Manrézában, hároméves bölcseletet a pesti főiskolán. A teológia elvégzésére 1939 őszén Rómába került, és fél évszázadra ott is maradt. 1943-ban fejezte be a teológiát, és két év alatt megírta doktori dolgozatát: Grundformen der Gottesliebe. 1946-ban Trientben végezte a harmadik próbaévet. 1947 és 1988 között teológiát tanított a Pápai Gergely Egyetemen. 1954–61-ben a teológiai fakultás dékánja, 1985–8-ban pedig a Vallási Tudományok Intézetének elnöke volt. Tudományos munkásságában fő területei az eredeti bűn, a kegyelem, az üdvtörténet alapjai, a kereszt misztériuma és a teológiai módszertan voltak. Idősebb olasz tanártársával, Maurizio Flickkel (1909–79) évtizedekig együtt írták nagy teológiai műveiket. Lelkipásztori vonalon is együttműködtek, és húsz éven keresztül a nyári szünetekben papokat és szeminaristákat vezettek be Szent Ignác harmincnapos lelkigyakorlatain keresztül a keresztény lelkiségbe. Alszeghy szerzetesi magatartására jellemző, hogy barátját annak utolsó betegségében hónapokig gondozta. Ugyanezt megtette egy másik idős rendtársával is, aki megkérte erre. Flick halála után Alszeghy önállóan dolgozott. A hetvenes évektől nagy teológiai tudását a mo.-i kereszténység szolgálatába állította. Két magyar rendtársával szerkesztette a magyar szeminaristák és papok részére a Teológiai Kiskönyvtár és az azt Kiegészítő Füzetek című sorozatokat. Ezekben ő maga írta a következő köteteket: Bevezetés a teológiába; A kezdetek teológiája; Az ember jövője; A gyónás; A házasság. Az egész sorozat már a II. vatikáni zsinat szellemében készült, és nagyban hozzájárult annak elfogadásához a magyar egyházban. 1989 végén hazahívták Mo.-ra. Lelkipásztori munkát végzett, és rövid ideig novíciusmester is volt. Életének legnehezebb időszaka volt ez. 1990-ben a Szentszék kérésére visszahívták Rómába, ahol részt vett a pápa első mo.-i látogatásának előkészítésében. A pünkösd előtti napokban gyenge egészségi állapotára hivatkozva körlevélben lemondta a már elfogadott meghívásokat lelkigyakorlatokra és más előadás-sorozatokra. Ezt azonban már nem tudta elküldeni. Pünkösd előestéjén agyvérzést kapott, és másnap meghalt.

M: Szemben az árral. Klny. Bp., 1928; Egy 150 éves vita. Bp., 1942; Grundformen der Liebe. Roma, 1946; A magyar középkor bölcseleti és hittudományi irodalmának kérdéséhez. Bp., 1948; A jezsuiták tudománya – egy pesti diák szemével. (Kézirat.) Bp., 1953; Nova creatura. Roma, 1956 (Flickkel); De paenitentia christiana. Roma, 1961; Il creatore. 3 k. Firenze, 1959–64 (Flickkel); Il vangelo della salvezza. Firenze, 1964 (Flickkel); El evangelio de la gracia. Salamanca, 1965 (Flickkel); Lo sviluppo del dogma cattolico. Brescia, 1967 (Flickkel); Antropologia teologica. Roma, 1967 (Flickkel); Metodologia per una teologia dello sviluppo. Brescia, 1968 (Flickkel); Dogma auf dem Wege. Frankfurt a. M., 1968 (Flickkel); El desarollo del dogma católico. Salamanca, 1969 (Flickkel); Metadologia per una teologia dello sviluppo. Brescia, 1970 (Flickkel); Fondamenti di una antropologia teologica. Firenze, 1970 (Flickkel); Antropologica teologica. Salamanca, 1970 (Flickkel); L’uomo nella teologia. Modena, 1971 (Flickkel); El hombre en la teológía. Madrid, 1971 (Flickkel); Il mese di esercizi. Roma, 1972 (Flickkel); Il potere di perdonare. Roma, 1972, többekkel; Il peccato originale. Brescia, 1972 (Flickkel); Teologia del Peccado Original. Salamanca, 1972 (Flickkel); L’homme dans la théologie. Paris, 1972 (Flickkel); Come si fa la teologia? Alba, 1974 (Flickkel); Ortodossia e revisionismo. Roma, 1974, többekkel; Il mistero della croce. Roma, 1975, többekkel; Sussidio bibliografico per una teologia della croce. Roma, 1975 (Flickkel); Bevezetés a teológiába. Róma, 1975; Il sacramento della riconciliazione. Torino, 1976 (Flickkel); Comó se hace la teológia. Madrid, 1976 (Flickkel); A katolikus dogma fejlődése. Róma, 1976 (Flickkel); L’uomo attuale davanti ai dogmi. Róma, 1977; A gyónás. Róma, 1978; Il mistero della croce. Brescia, 1978 (Flickkel); I. primordi della salvezza. Brescia, 1979 (Flickkel); A kezdetek teológiája. Brescia, 1980; Az ember jövője. Brescia, 1981; Kereszténység és közösség. Brescia, 1981, többekkel; A házasság. Brescia, 1982; Introductory Theology. London, 1982 (Flickkel); Szerkesztés: Róma 1952–55: Gregorianum; Róma, 1975-től többekkel: Teológiai Kiskönyvtár; Róma, 1981-től: Teológiai Kiskönyvtár, Kiegészítő Füzetek; Bp., 1983, többekkel: Teológiai Vázlatok. Bp., 1986. Ir: Cat. Def. III. 2; MJTN 18; MKL I. 196; P. Zilio: Teologia comunitaria. Riletture dell epistemologie teologiche di […] Z. Alszeghy–M. Flick. Laurentianum 21. (1980) 428–99; A. Ugenti: Padre Zoltán Alszeghy. Vita pastorale (1989) 38–42; A Teológia beszélgetése Alszeghy Zoltán dogmatikaprofesszorral. Teológia 24. (1990) 217–22; A. Amato: Incontro con Zoltán Alszeghy. Revista Teologica 1. (1990) 219–28; Cser L.: In memoriam: Alszeghy Zoltán. ProvH 2. (1991. október) 4–5; Borbándi 25, 667–8; Pálos A.: Alszeghy Zoltán. Kortárs magyar jezsuiták 2. Bp., 1992, 245–50; R. Osculati: Zoltan Alszeghy (1915–1991) e la teologia romana. Christianesimo nella storia 16. (1995) 1, 127–39; Uő: Alszeghy Zoltán (1915–1991) és a római teológia. Távlatok (1996), 3–4, 9–16; Alszeghy Zoltán. MEIL 18–9; Alszeghy Zoltán ÚMÉL I. 102; Alszeghy Zoltán (1915–1991) Teológusok lexikona. Bp., 2002; Ivancsó I.: Az Alszeghy Zoltán születésének 90. évfordulója alkalmából rendezett tudományos ülés írásos anyaga. Nyíregyháza, 2006; Alszeghy Zoltán SJ (1915–1991). Istenkereső tudósok. Bp., 2007. 14–35; Alszeghy Zoltán. MJN 141–42.született: 1912-06-5, Bpbelépés: 1933-08-19, Bpfogadalom: 1951-02-2, Róma, 4 fog. prof.papszentelés: 1942-05-13, Rómameghalt: 1991-05-19, Róma