András Imre

1928. okt. 30. Csíkszereda–Csíktapolca. SJ 1947. szept. 9. Psz. 1959. júl. 26. F. 1976. febr. 2. †2011. dec. 24. Bécs.

1947-ben a román–magyar határon átszökve lépett be a Társaságba. A noviciátust a zugligeti Manrézában végezte, de tüdeje miatt betegeskedett, ezért noviciátusa tovább tartott a szokásos két évnél. 1950-ben a szétszóratásba került, de Szegeden el tudta kezdeni tanulmányait filozófiából és teológiából. Amikor ez lehetetlenné vált, elektrotechnikusként dolgozott, majd 1956-ban elhagyta az országot. Innsbruckban fejezte be a tanulmányait 1960-ban. A következő évben St. Andräban végezte el a terciát. 1962-től haláláig Bécsben tartózkodott, először a bécsi egyetemen szerzett doktorátust vallásszociológából, közben Morel Gyulával megszervezték a Magyar Egyházszociológiai Intézetet, amelynek igazgatója lett 1964-től. Számtalan cikket és tanulmányt írt a magyar katolikus egyház helyzetéről az Intézet kiadványaiba és más folyóiratokba. 2003-ban Mo.-on a Kerkai Jenő Társaság elnökévé választották.

M: Ein Reformplan der Pfarren und Kirchen von Budapest – und sein Ergebnis. Bécs, 1961; A Jézustársaság magyar provinciája 1949–1960 között. (Kézirat gyanánt); Die Entwicklung eines religiösen Ordens in Ungarn 1909–1949. I: Bécs, 1962, II: Bécs, 1964; Verzeichnis der röm. kath. und griech. unierten Pfarreien und Filialgemeinden Ungarns. Bécs–Köln–München, 1966; Urlaub in Ungarn? Lernen Sie auch die Kirche in Ungarn kennen! München, 1967; Bilanz des ungarischen Katholizismus (Morel Gyulával). München, 1969; A Jézustársaság magyar provinciája 1949–1968 között. Statisztikai, történeti és időmérleg elemzés. Bécs, 1969; Entstehung und Entwicklug der sogenannten „Völkischen Begegnung” in Ungarn 1920–1956. Bécs, 1974; Handbuch des ungarischen Katholizismus (Morel Gyulával). Bécs, 1975; Aus den ungarischen Katholizismus. Göttingen, 1980; Werbung für Atheismus in Ungarn (Morel Gyulával) Göttingen, 1981; Kirche im Übergang. Die katholische Kirche in Ungarn. 1945–1982 (Morel Gyulával). Göttingen, 1982; Hungarian Catholicism: a Handbook (Morel Gyulával). Bécs–Toronto, 1983; Kereszténység és közösség. Róma, 1984; Kerkai Jenő emlékezete. (Szabó Ferenccel és Bálint Józseffel) Bp., 1995; Az Egyház mozgástere Magyarországon. Bp., 1997; Fél évszázad Bécsben a magyar egyház szolgálatában: a Magyar Egyház Szociológiai Intézet 50 éve. Bécs–Csíkszereda, 2008. Ir: MJTN 21; András I.: Önéletrajz – „Ábel a rengetegen kívül.” Anima Una 2. (1957) 55–60; Interjú András Imrével. Anima Una 88. (1983. március) 16–8; Borbándi 29, 668; Jakab G.: Portré gyökerekkel. ProvH 22. (1993. június) 14–5; Beke Gy.: Somlyói búcsú Bécsben. Új Ember 51. (1995) 26, 5; Studia religiosa. Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára. Szeged, 1998; Valentiny G.: Dr. András Imre 75 éves. Közlemények 16. (2003) ősz, 1–2; András Imre önéletrajza. Fél évszázad Bécsben. Bécs–Csíkszereda, 2009. 116–23; András I.: Elmentem Európába. Fél évszázad Bécsben. Bécs–Csíkszereda, 2009. 124–34; András Imre. MJN 143–4; P. András Imre (1928–2011) székely, jezsuita szociológus. ProvH (2012. február) 21–3.született: 1928-10-30, Csíkszereda–Csíktapolcabelépés: 1947-09-9fogadalom: 1976-02-2papszentelés: 1959-07-26meghalt: 2011-12-24, Bécs