Andrássy Antal

1742. okt. 28. Románfalva. Nyelv: magyar, német. SJ 1760. okt. 17. Bécs. Psz. 1772. aug. 19. Bécs. †1799. nov. 19. Rozsnyó.

Nemesi családból származott. A középiskolát Nyitrán végezte, utána Kassán egy évig bölcseletet tanult. 1760-ban lépett a Társaságba, az újoncidőt Bécsben töltötte. 1763-ban a győri tanárképzőben volt. 1764–8 között Bécsben befejezte a bölcseletet. A következő két évben ugyanott matematikát és egy év szentírási héber és görög nyelvet tanult. 1769-ben Győrben, 1770-ben Budán tanított középiskolában. Teológiai tanulmányait Bécsben végezte a rend feloszlatásáig. 1776-ban rozsnyói kanonok lett, majd 1780. szeptember 18-án ugyanott püspök. A jozefinizmus korában erőteljesen védelmezte az egyház jogait. Többévi zaklatás után királyi rendelettel lefoglalták egyházmegyéje javait. Haláláig a rozsnyói kapucinus kolostorból kormányozta híveit.

M: Appendix subnexa censurae […] de transitu ex religione romano-catholica ad evangelicam. Buda, 1790; Epistola pastoralis ad clerum suum. H. n., é. n. Ir: DHCJ I. 161; Nom. I. 24–5; LKKOS 17; MKL I. 254; Po III/1 557; So I. 333; St 11; Szi I. 163–4; Hermann E.: A bécsi államtanács és br. Andrássy Antal rozsnyói püspök királyi sequestrációja. Regnum 1. (1936) 356–92; Kratz 203; Santos Hernández II. 370–2.született: 1742-10-28, Románfalvabelépés: 1760-10-17, Bécspapszentelés: 1772-08-19, Bécsmeghalt: 1799-11-19, Rozsnyóbeszélt nyelvek: német