Andreánszki Menyhárt

1718. dec. 20. Szentandrás. Nyelv: magyar, szlovák. SJ 1741. okt. 20. Trencsén. Psz. 1751. F. 1756. febr. 2. 4 fog. prof. Liptószentmiklós. †1773. Eger.

Még belépése előtt Kassán elvégezte a bölcseleti kurzust. Kétéves próbaidejét Trencsénben töltötte. 1744–6-ban grammatikát tanított Nagyszombatban, majd egy évig humaniorát Szakolcán. 1748–51-ben teológiát tanult Nagyszombatban. 1751-ben szentelték pappá. A következő évben Liptószentmiklóson tanárkodott. 1753-ban Besztercebányán volt a harmadik próbaévben. 1754–7-ben népmisszionáriusként működött Liptószentmiklóson, 1758–61-ben bölcseletet tanított Budán, majd két évig Rozsnyón volt plébános. 1764–9 között Nagyszombatban a gazdasági ügyeket intézte. 1770-től a rend feloszlatásáig az egri kollégium birtokát vezette Savnikon. Szlovák nyelvű katekizmusa több kiadásban jelent meg, 1769-ben magyarul is.

M: Tentamen logicum. Buda, 1759; Szlovák katekizmus. Kassa, 1756, Buda, 1759, Nagyszombat, 1763, 1765; magyarul: Nagyszombat, 1769. Ir: Nom. I. 27; Pe 1127; Petrik 1712–1860/VII; So I. 339; St 11; Szi I. 174.született: 1718-12-20, Szentandrásbelépés: 1741-10-20, Trencsénfogadalom: 1756-02-2, Liptószentmiklós, 4 fog. prof.papszentelés: 1751-0-0meghalt: 1773-0-0, Egerbeszélt nyelvek: szlovák