Baldermann Michael

1741. aug. 10. Bécs. SJ 1756. okt. 18. Bécs. Psz. 1769. †1788. febr. 28. Bécs.

Rendi képzésének egy részét magyar főiskolákon kapta. A bécsi kétéves próbaidő után Győrben végezte a tanárképzőt, majd Kassán az akkor már kétéves bölcseleti kurzust 1760–1-ben. Utána egy évig szentírási görögöt és hébert, majd matematikát tanult Nagyszombatban. A magisztérium alatt Kremsben tanárkodott. A teológiát 1767–71-ben Bécsben végezte. 1769-ben szentelték pappá. 1772-ben a harmadik próbaévet Judenburgban végezte. Egy évig még Grazban humaniorát tanított, amikor a rendet feloszlatták. Világi pappá lett, s van adatunk róla, hogy a fiatal Joseph von Bergen nevelője volt.

Ir: Nom. I. 52; So I. 827; Haberzettl 155.született: 1741-08-10, Bécsbelépés: 1756-10-18, Bécspapszentelés: 1769-0-0meghalt: 1788-02-28, Bécs