Bálint József

1916. máj. 1. Cegléd. Nyelv: magyar. SJ 1934. júl. 30. Bp. Psz. 1946. júl. 26. Szeged. F. 1951. márc. 15. 4 fog. prof. Bp. †2009. aug. 18. Bp.

Szerzetesi képzésének első fele Bp.-en folyt. Novícius és egy évig retorikus volt a Manrézában. 1938–40-ben bölcseletet tanult a Mária utcai rendházban. Utána Pécsett egy, Kalocsán két évig tanított. A teológiát Szegeden végezte. Ott szentelték pappá 1946-ban. A bp.-i harmadik próbaév után Szegedről kiindulva szórványmisszióban dolgozott. Galambokon letartóztatták, és Orosházára vitték, ahol nagyon megverték, majd Szolnokról hazaengedték. Bp.-en 1949-ben létrejött egy lelkipásztori továbbképző kurzus P. Dombi József vezetésével, melyen öt társával Bálint is részt vett. A tervezett két évből csak egy lett. A szerzetesrendek feloszlatása után másfél évig Hejcén tanított a szemináriumban. Utána kántorrá képezte ki magát, és különböző helyeken dolgozott. Közben nyolc évig a váci egyházmegye szociális otthonában volt házi munkás. 1964. december 8-án elfogták mint egy jezsuita államellenes összeesküvés résztvevőjét. A per „Rózsa-összeesküvés” vagy „Szolidaritás-per” néven ismeretes, mert az elfogottak egy része az 1949-es föntebb említett lelkipásztori kurzus résztvevője volt. Bálintot öt évre ítélték, amit később harmadoltak, s három év négy hónap után 1968. április 11-én szabadult. Előbb kertész lett Pannonhalmán, majd kántorként működött Bp.-en, Turán és Rátkán. 1978-ban ment nyugdíjba. 1979–81-ben római tanulmányútra mehetett, előkészületként a leányfalui lelkigyakorlatos házban való közreműködéshez. 1990-től aktívan részt vett a KALOT újjászervezésében, és írói tevékenységet fejtett ki. A rendtartomány újrainduló szabad működésében Szegeden, Tahiban, 2002-től pedig Pilisvörösvárról komoly lelkipásztori munkát végzett.

M: Isten tervei az emberi gyötrődések árnyékában, az emberi élet egzisztenciális problémáiról. (Tanulmányok és elmélkedések) [Végvári János néven] New York, é. n.; Mit ér az ember, ha katolikus? (Missziós levelek 3.) Parma (Ohio), é. n.; Bűnbánat-lelki megújulás. (Missziós levelek 4.) Parma (Ohio), é. n.; Magyar jezsuiták a Szentföldön (Szentföldi zarándoklat naplója 1980-ban) New York, é. n. 2. kiadás: Parma (Ohio), é. n.; Lelkigyakorlat Patmosz szigetén. Kézirat. Pannonhalma, 1976; A keresztény lelkiség nyomában. Kézirat. 1982; Mit ér az ember, ha katolikus? Hamilton, 1983; Istenhitünk nagykorúsítása. (Missziós levelek I.) Leányfalu, 1989; Emberhitünk nagykorúsítása (Missziós levelek II.) Leányfalu, 1989; Életerős népet. (Kézirat.) Szeged, 1992; Fiatalok világítótornya. Válaszok fiatalok életkérdéseire II. János Pál gondolatai nyomában. Kecskemét, 1994; Világi Krisztushívők apostolsága. Világi hivők nevelése és önnevelése a keresztény felelősségre az Egyház apostoli küldetésének betöltésében. Szeged, 1994; A teremtő munkatársai. Kecskemét, 1995; Kerkai Jenő emlékezete. (András Imrével és Szabó Ferenccel közösen.) Bp., 1995; A „párbeszéd” küldetésében. Szeged, 1995; Emlékezés az elmúlt fél évszázadra. ÜJV 143–171. A magyar öntudat ébresztése és a KALOT mozgalom a honfoglalás 1100. jubileumának évében. Szeged, 1996; Szent János evangelistával a keresztény érettség útján. Szeged, 1996; Utak és élmények a harmadik évezredbe. Itália – Szentföld – Nyugat-Európa – Külföldi magyarok. Bp., 1998; Boldogasszonyunkkal a harmadik évezredbe. Ünnepek – Zarándoklatok – Jelenések mariológiája. Bp., 1999. Hősi halottaink emlékezete Bp., 2002; Korszakváltások viharaiban és jubileumaiban. Bp., 2006; A rossz problémája. Bp., 1969–2008; Hivatásunk az irgalom világrendjében. Bp., é. n.; Jézus Krisztussal a nagy jubileum felé. Bp., é. n.; „Jézus Szíve s Máriáé hajoljatok össze”. Bp., é. n.; Jubileumi megújulásunk forrásai. Biblia liturgia. H. n., é. n.; Loyolai Szent Ignác iskolájában a II. Vatikáni Zsinat után. Bp., é. n.; Miatyánkkal a nagy jubileum felé. Bp., é. n.; Szentlélekkel a nagy jubileum felé. Bp., é. n.; Világszolidarizmussal a harmadik évezredbe. (Kézirat gyanánt.) Ir: Hetényi Varga II. 19–29; MJTN 24; Pálos 166; Hetényi Varga K.: P. Bálint József SJ. Keresztény Élet 1996. augusztus 18. 2; Uő: P. Bálint József SJ. Új Ember 1996. szeptember 8. 6; Tárnoki A.: Krisztus harcoló katonájaként. Keresztény Élet 1999. július 4. 4; Hevenesi J.: P. Bálint József. ProvH 110. (2009. június–október) 54–5; Miklósházy 23.született: 1916-05-1, Ceglédbelépés: 1934-07-30, Bpfogadalom: 1951-03-15, Bp, 4 fog. prof.papszentelés: 1946-07-26, Szegedmeghalt: 2009-08-18, Bpbeszélt nyelvek: magyar