Baranyi Pál

1657. jan. 25. Jászberény. Nyelv: magyar. SJ 1674. okt. 27. Trencsén. Psz. 1689. Graz. F. 1692. febr. 2. 4 fog. prof. Nagyszombat. †1719. dec. 8. Nagyszombat.

A középiskolát Gyöngyösön, az újoncidőt 1675–6-ban Trencsénben, a tanárképzőt Leobenben végezte. A bölcseletet Grazban tanulta 1678–80-ban. Utána az erdélyi misszióba került és Kolozsváron tanított. A teológia elvégzésére újra Grazba helyezték (1685–8). Ott szentelték pappá 1688-ban. A harmadik probációban Judenburgban volt. 1690–2 között Gyulafehérváron volt házfőnök és hitszónok. 1703–9-ben Pesten prédikált és 1706-tól házfőnök is volt. 1710-től haláláig Nagyszombatban volt keresett hitszónok, szemináriumi igazgató és lelkipásztor. Erdélyi működése alatt megtanult románul, hogy minél hatásosabban tudjon dolgozni az ortodoxok Rómával való egyesítésén. Ez irányú működésében követte a Firenzei Zsinat és a Hitterjesztés Kongregáció irányelveit. Lipót császár azt tartotta, hogy az egyesüléssel nemcsak a hitbeli, hanem a társadalmi egyenlőség is együtt jár ugyanazokkal a jogokkal és kötelességekkel. Baranyai a kilencvenes években folytatta tárgyalásait Teofilus gyulafehérvári ortodox püspökkel, majd annak halála után utódával, Atanáziosz Anghellel. A bécsi udvarnak azonban nehézségei voltak az utóbbival, melyeket Baranyinak sikerült eloszlatnia. Az egyesülés 1698-ban jött létre. Ettől kezdve Baranyi 1702-ig az egyesült püspök teológusa volt. Utolsó erdélyi évében kiadott egy katekizmust a román hívek számára anyanyelvükön. Életének utolsó évtizedében sikerült megszereznie a szemedrai püspök, Jani Ferenc alapítványát az egyesült erdélyi görög egyházmegye szemináriuma létrehozására a papság nevelésére.

M: Viaticum spirituale. Kolozsvár, 1695; Compendium Biblicum. Kolozsvár, 1695; Lelki paradicsom. Székelyudvarhely, 1700; Catechismus Valachus. Gyulafehérvár, 1702; Az életnek és halálnak képe. 2 k. Nagyszombat, 1712–9; A’ szentek laistroma. Eger, 1771. Ir: MKL I. 607; Nilles 188–92; Nom. I. 60; Pe 234; Petrik 1712–1860/I; Po Magyar 768; RMK II. 1795, 2103; So I. 877–9; St 21; Szi I. 559–60; Némethy L.: Baranyi Pál pesti plébános élete. Religio 2. (1887) 273–7; Baranyi Pál (1657–1719). KJKT 62–3; Velics III. 8–11; Lupás J.: Az erdélyi görög-keleti egyház és vallási unió a XVIII. század folyamán. Bp., 1904. 13–27; Erdő P.: Baranyi Pál jezsuita. ProvH 111. (2009. november–december) 57.született: 1657-01-25, Jászberénybelépés: 1674-10-27, Trencsénfogadalom: 1692-02-2, Nagyszombat, 4 fog. prof.papszentelés: 1689-0-0, Grazmeghalt: 1719-12-8, Nagyszombatbeszélt nyelvek: magyar