Bartakovics József

1722. márc. 20. Szalakusz. Nyelv: magyar, szlovák. SJ 1738. okt. 17. Trencsén. Psz. 1752. F. 1756. febr. 2. 4 fog. prof. Kassa. †1763. ápr. 15. Kassa.

Nagyszombatban járt gimnáziumba. Kétéves próbaidejét Trencsénben töltötte. A tanárképzőt Szakolcán végezte. 1742–4-ben Kassán volt bölcsészhallgató. A következő négy évben Egerben, utána Nagyszombatban tanított grammatikát. 1750–3-ban Grazban teológiát tanult. 1752-ben szentelték pappá. Egyévi gyöngyösi tanárkodás után 1755-ben Besztercebányán végezte a harmadik próbaévet. 1756-tól haláláig Kassán tanította a bölcseleti tárgyakat, történelmet, szónoklattant, kontroverzteológiát és egyházjogot. Emellett magyar és szlovák hitszónok is volt. Nagyszombati tanárkodása idején két drámát adott elő: 1747-ben Simon Machabaeus, 1749-ben Moyses címmel. Mindkettő nyomtatásban is megjelent. Jelentős kétkötetes kéziratgyűjteménye, melyben 22 latin elégia és 36 magyar és latin nyelvű iskoladráma található.

M: Metallurgicon, Carmen. 2 k. Nagyszombat, 1748 (magyarul is); Moyses (dráma). Nagyszombat, 1749; Simon Machabeus (dráma). Nagyszombat, 1747. Ir: LKKOS 62; MKL I. 636; Nom. I. 66–7; Pe 1066; Petrik 1712–1860/I; So I. 962; St 22; Szi I. 619–20; Staud IV. 211; Takács 7–8.született: 1722-03-20, Szalakuszbelépés: 1738-10-17, Trencsénfogadalom: 1756-02-2, Kassa, 4 fog. prof.papszentelés: 1752-0-0meghalt: 1763-04-15, Kassabeszélt nyelvek: szlovák