Bedekovics Kázmér

1727 márc. 1. Varasd. Nyelv: horvát, német. SJ 1742. okt. 14. Bécs. Psz. 1755. F. 1760. aug. 15. 4 fog. prof. Zágráb. †1781. máj. 4. Zágráb.

Varasdról Bécsben lépett be a Társaságba. A próbaidő után Leobenben végezte a tanárképzőt. 1746–8-ban Bécsben tanulta a bölcseletet. 1749-től Varasdon és Zágrábban tanított. 1752–5-ben Nagyszombatban volt teológus. 1755-ben szentelték pappá. 1763-ban teológiai doktorrá avatták. Képzését 1757-ben Besztercebányán fejezte be a harmadik próbaévvel. 1758-tól első munkahelyén, Zágrábban a kétéves kurzuson filozófiatanár volt, majd két évig kontroverzteológiát tanított. Nagyszombatban a profán és az egyháztörténelem tanára volt két évig. Zágrábban ugyancsak két évig teológiát tanított, majd ugyanazt hat évig oktatta Győrben. 1772-ben Zágrábban iskolaigazgatóként és könyvtárosként működött. A Társaság feloszlatása után zágrábi kanonok és a bécsi horvát kollégium igazgatója lett. A szeminaristákkal két színdarabot adatott elő.

M: Vindiciae illibati Conceptus Mariani. Nagyszombat, 1753; Panegyricus D. Ignatio dictus. Nagyszombat, 1754; Exercitatio Philosophica in primam Nevtoni regulam. Zágráb, 1758; Considerationes de incertitudine scientiarum. Zágráb, 1759; Sermones. Bécs, 1769; Sensa Romanorum Pontificum Clementis XIV. praedecessorum. Amsterdam, 1776; Hilaria Collegii Croatici ante cineres, seu Drammata. Bécs, 1778, 1780; Joseph. Dramma. Bécs, 1778. Ir: Nom. I. 74; Po III/1 1351; Po Magyar 792; Petrik 1712–1860/I; So I. 1125–6; St 24; Szi I. 741; Vanino M.: Kazimir Bedeković (1727–1782). Vrela i Prinosi 4. (1934) 94–6.született: 1727-03-1, Varasdbelépés: 1742-10-14, Bécsfogadalom: 1760-08-15, Zágráb, 4 fog. prof.papszentelés: 1755-0-0meghalt: 1781-05-4, Zágrábbeszélt nyelvek: német