Belleczi (Belecius) Péter

1602. aug. 24. Pozsony. Nyelv: magyar. SJ 1617. okt. 11. Brünn. Psz. 1629. F. 1635. jan. 25. 4 fog. prof. Bécs. †1649. máj. 10. Pozsony.

A kétéves próbaidőt a morvaországi Brünnben végezte. Klagenfurtban retorikát tanult, Grazban pedig 1621–3-ban bölcseletet. A magisztériumban két évig Bécsben tanított, majd ugyanott 1626–9-ben teológiát tanult. 1629-ben szentelték pappá, utána egy évig Pozsonyban volt hitszónok. A harmadik próbaévet Eberndorfban végezte. 1632-től Győrben házfőnök, 1634–7-ben rektor, magyar–német hitszónok és gyóntató volt. 1638-ban Nagyszombatban élt, de csak név szerint jelezve. A következő évben a kassai misszióban dolgozott. 1641–4-ben Nagyszombatban rektor volt, majd néhány évig onnan népmisszionárius, 1647-ben Pápán. 1648-ban Grazban a Mária-kongregációt vezette, majd a következő évben Pozsonyban meghalt. A források szerint kiváló irodalmár volt, több művet is kiadott, ezekről azonban semmi ismeretünk nincs. Josaphat et Barlaam című színművét Nagyszombatban adták elő 1631-ben Pázmány Péter jelenlétében.

Ir: CPA II. 546–7; Guilhermy I. 429; Kazy 280–1; LKKOS 80; MKL I. 718; Po Magyar 752–5; Szi I. 800–1; Staud I. 88–9; Takács 21; Velics II. 82–3.született: 1602-08-24, Pozsonybelépés: 1617-10-11, Brünnfogadalom: 1635-01-25, Bécs, 4 fog. prof.papszentelés: 1629-0-0meghalt: 1649-05-10, Pozsonybeszélt nyelvek: magyar