Belus Ferenc

1830. okt. 3. Bobró. Nyelv: magyar. SJ 1856. aug. 31. Nagyszombat. Psz. belépése előtt. F. 1870. febr. 2. 4 fog. prof. Kalocsa. †1873. aug. 15. Kalocsa.

Az esztergomi főegyházmegye szeminaristájaként Pesten végezte a teológiai tanulmányokat. A rendbe világi papként lépett be 1856-ban. A kétéves nagyszombati próbaidő után még három évig kiegészítő tanulmányokat végzett Baumgartenbergben retorikából, Innsbruckban pedig bölcseletből és hittudományból. 1860-tól haláláig Kalocsán különböző tantárgyakat, főleg latin nyelvet és fizikát tanított. Cikkeket és költeményeket írt. Az 1873-as kalocsai kolerajárvány idején betegeket gondozott, s maga is fertőzést kapott és meghalt.

M: Szent énekfüzér. Kalocsa, 1867; Ájtatossági szent füzér. Kalocsa, 1873; A japáni vértanúk. (Iskoladráma, kéziratban.) Ir: Cat. Def. I. 4.198; Gu II. 977; LKKOS 85–6; MJTN 30; MKL I. 722; Petrik 1876–85; Szi I. 806–7; Tóth 9; Zelliger 40–1; Magyar Jezsuiták 34–6; Bangha 158; KK 140; Kerkai 132; Petruch I. 62–3, 296–8.született: 1830-10-3, Bobróbelépés: 1856-08-31, Nagyszombatfogadalom: 1870-02-2, Kalocsa, 4 fog. prof.papszentelés: belépése előttmeghalt: 1873-08-15, Kalocsabeszélt nyelvek: magyar