Bernardi Péter

1640. márc. 4. Bécs. Nyelv: német. SJ 1656. febr. 8. Bécs. Psz. 1668. Bécs. F. 1673. aug. 15. 4 fog. prof. Graz. †1695. jan. 12. Klagenfurt.

Bécsi születésű volt, ott lett jezsuita. Képzését a rendtartomány osztrák részében kapta, s leginkább ott is dolgozott. 1692–4 között Nagyszombatban kánonjogot tanított és az egyetem kancellárja volt. Takács szerint itt írt egy iskoladrámát, melyet mással mutattatott be. 1694-ben klagenfurti rektor lett, de a következő év elején meghalt.

M: Primitiae laborum Honorum primitiis dedicatae. Bécs, 1669; Palladia Fontinalia. Graz, 1677; Clarissimorum Maiorum Imagines. Graz, 1687; Theologia Epigrammatica. Graz, 1690. Ir: Nom. I. 89; So I. 1349–50; St 27; Takács 8–9.született: 1640-03-4, Bécsbelépés: 1656-02-8, Bécsfogadalom: 1673-08-15, Graz, 4 fog. prof.papszentelés: 1668-0-0, Bécsmeghalt: 1695-01-12, Klagenfurtbeszélt nyelvek: német