Bernhard Zsigmond

1880. nov. 23. Pécs. Nyelv: magyar. SJ 1898. aug. 14. Nagyszombat. Psz. 1910. Innsbruck. F. 1916. febr. 2. 4 fog. prof. Bp. †1926. ápr. 4. Bp.

Nagyszombatban lépett be a Társaságba. A kétéves próbaidő után az ausztriai St. Andräban retorikát végzett. 1902–4 között Kalocsán tanított. A bölcseletet 1905–7 között Pozsonyban, a teológiát 1908–11-ben Innsbruckban végezte. 1910-ben szentelték pappá. Képzése után 1912-ben tanítani kezdett. Először történelmet, majd logikát és metafizikat tanított. Hazatérve 1914-ben Bp.-en a Mária Kongregációt és a Magyar Kultúrát szerkesztette. A következő évben Bécsben végezte a harmadik próbaévet. Igazában csak tíz évig tudott dolgozni különböző munkaterületeken: 1918–25-ben a tartományfőnök helyettese volt, de a házi adminisztrációban is részt vett, és több Mária-kongregációt vezetett. 1924-től újra szerkesztette a Magyar Kulturát. Élete utolsó évében a Manréza lelkigyakorlatos ház igazgatója volt. Fiatalabb korában írt lelkiségi és világnézeti cikkeket is. Legismertebb műve volt: Mi a jezsuita rend?
M: Kosztka szent Szaniszló az ifjúság példaképe. Kalocsa, 1903, 2. kiadás: Bp., 1919; Zarándokságunk. Kalocsa, 1904; Mennyország aranykulcsa, vagyis a tökéletes bánat. Kalocsa, 1905, 2. kiadás: Bp., 1925; Teljes búcsú a halál óráján. Bp., 1906; Aranyszájú szent János beszéde. Bp., 1907; War Judas, der Verrater, bei der Einsetzung der Eucharistie gegenwartig? Innsbruck, 1910; Szentáldozás és szívtisztaság. Bp., 1914; A hitszónok és a gyóntató kötelességei a gyakori szentáldozásról szóló decretum alapján. Győr, 1914; Mi a jezsuita rend? Bp., 1918; Elvi ellentétek a modern és a katholikus tudomány között. Bp., 1919; Egy jezsuita emlékei a kommunizmus idejéből. Bp., 1919; Szívünk napja. Bp., 1920.

Ir: Cat. Def. I. 16.947; Gu II. 106; MJTN 32; MKL I. 785–6; Petrik 1901–10/I, 1911–20/I; Tóth 9; P. Bernhard Zsigmond 1880–1926. ProvH 10. (1926. május) 6–7; Czapik Gy.: P. Bernhard Zsigmond S. J. Magyar Kultúra 13. (1926) 169–72; Müller L.: Bernhard Zsigmond S. J. 1880–1926. Bp., 1926.született: 1880-11-23, Pécsbelépés: 1898-08-14, Nagyszombatfogadalom: 1916-02-2, Bp, 4 fog. prof.papszentelés: 1910-0-0, Innsbruckmeghalt: 1926-04-4, Bpbeszélt nyelvek: magyar