Bersenyi (Bercsény) Dömötör

1656. okt. 26. Kecskemét. Nyelv: magyar. SJ 1672. dec. 3. Trencsén. Psz. 1684. Graz. Elb. 1686. máj. 6. Varasd. †?

A török megszállás alatt Kecskeméten született, Gyöngyösön a jezsuita kollégiumban tanult. Próbaéveit Trencsénben végezte, majd 1675–7-ben Kassán tanult bölcseletet. A magisztériumban Ungváron grammatikát tanított. A teológiát 1681-ben Bécsben kezdte, és 1684-ben Grazban folytatta, ahol pappá szentelték. A harmadik próbaévre Judenburgba került. Első állomáshelye 1686-ban Varasd volt. Ott kérte elbocsátását és az egri egyházmegyébe felvételét. Később kanonok és prépost lett.

M: Quaestio judiciaria. Bártfa, 1708. Ir: Nom. I. 91–2; Pe 198; So I. 1370; St 27; Szi I. 961–2.született: 1656-10-26, Kecskemétbelépés: 1672-12-3, Trencsénpapszentelés: 1684-0-0, Grazbeszélt nyelvek: magyar