Bertalanffi Pál

1706. jan. 23. Csáva. Nyelv: magyar. SJ 1725. okt. 14. Bécs. Psz. 1738. F. 1743. febr. 2. 4 fog. prof. Eger. †1763. jan. 15. Komárom.

Nagyszombatból lépett be a Társaságba. A bécsi kétéves újoncidő után Gyöngyösön tanított egy évig. Bölcseleti tanulmányait 1729–31-ben Kassán végezte. A magisztériumban Ungváron, Pécsett és Egerben volt tanár. Teológiára is Kassára került 1735-ben. 1738-ban szentelték pappá. 1739–40-ben Székesfehérváron volt a humaniorák tanára. A harmadik probációba Besztercebányára került. 1742-től egy-egy évig Székesfehérváron, Egerben és Győrben volt lelkipásztor. 1745-ben a bécsi professzusházban ő lett az első hivatalos magyar hitszónok, s mellette 1751-ig cseh és német lelkipásztor is. A következő évtől vasárnapi hitszónok volt a nagyszombati székesegyházban. 1758-tól Sárospatakon házfőnök és plébános, 1761-ben Kassán gazdasági főnök és 1762-től haláláig Komáromban iskolaigazgató volt. Kedveltek voltak az ifjúság számára írt vallásos könyvei. 1757-ben Nagyszombatban jelent meg a magyar tudománytörténet fontos műve: Világnak két rendbéli ismerete, az első magyar nyelvű történelem–földrajz könyv, mely jó stílusérzékről és alapos ismeretekről tanúskodik.

M: A nagyravágyó és semmi bizonyos vallású hivságos világi fiúnak. Bécs, 1750, Kassa, 1761; Dicsőséges Szent István élete. Bécs, 1751; Mindennapi kenyér. Buda–Nagyszombat, 1753; Keresztyén bölcssesség. Nagyszombat, 1754; Világnak két rendbéli ismerete. Nagyszombat, 1757. Ir: MKL I. 789; Nom. I. 92; Po III/1 1972–6; Po Magyar 793; Petrik 1712–1860/I; So I. 1371; St 27; Szi I. 964–5; ÚMÉL I. 690; Tüll A.: Bertalanffi Pál, 1706–1763. A Pécsi Jézustársasági Gimnázium Értesítője 1931. 3–27; Hevesi A.: Bertalanffi Pál. Földrajzi Közlemények 98. (1974) 352–61; Kolta J.: Kétszázéves a magyar földrajzkönyv. Földrajzi Értesítő 7. (1958) 113–9; Zolnai B.: Az európai janzenismus történetéhez. Filológiai Közlöny 5. (1959) 51–60; Sinkó F.: Csudatörténetek. Bp., 1985. 193–234, 305–10; MUL 49–50.született: 1706-01-23, Csávabelépés: 1725-10-14, Bécsfogadalom: 1743-02-2, Eger, 4 fog. prof.papszentelés: 1738-0-0meghalt: 1763-01-15, Komárombeszélt nyelvek: magyar