Berzeviczi János

1693. febr. 6. Berzevice. Nyelv: magyar, szlovák. SJ 1714. okt. 31. Trencsén. Psz. 1723. Nagyszombat. F. 1732. febr. 2. 4 fog. prof. Eperjes. †1750. júl. 22. Kolozsvár.

Protestantizmusból megtért családból származott. Katonatiszt lett. Esküvője napján 1714-ben egyházi engedéllyel elvált és belépett a Társaságba. Huszonegy éves korában a trencséni újoncházban kezdte meg szerzetesi életét. 1716-ban Kassára került a bölcseleti tanulmányokra. Egy évig Nagyváradon grammatikát tanított. A teológiát 1721–4-ben Nagyszombatban végezte, ahol 1723-ban pappá szentelték. A harmadik próbaévben Besztercebányán volt. Rozsnyón hitszónok, majd két évre népmisszionárius lett. 1729–30-ban bölcseletet tanított Kolozsváron. Nagyszebenben egy és Eperjesen három évig hitszónok volt. 1735–8-ig Rozsnyón működött mint házfőnök és plébános. Egy évig Székelyudvarhelyen az internátus vezetője, 1740–2-ben Kolozsváron házgondnok, majd újra Székelyudvarhelyen házfőnök és plébános lett. 1745-től haláláig a kolozsvári szeminarium igazgatója volt.

M: Egy el tévelyedett juhotskának […] oktatása. Kassa, 1731. Ir: Guilhermy II. 59; LKKOS 105; MKL I. 794; Nom. I. 95; Pe 640; Po Magyar 752; Petrik 1712–1860/I; So I. 1400; St 28; Szi I. 986; Berzeviczy János (1692–1750). KJKT 63; György L.: Berzeviczi János. A kolozsvári római katolikus Lyceum-könyvtár története. Kolozsvár, 1992. 60–1; Albert D.: Berzeviczy János. Tamási Áron Gimn. 22.született: 1693-02-6, Berzevicebelépés: 1714-10-31, Trencsénfogadalom: 1732-02-2, Eperjes, 4 fog. prof.papszentelés: 1723-0-0, Nagyszombatmeghalt: 1750-07-22, Kolozsvárbeszélt nyelvek: szlovák