Berzeviczi Sándor

1672. szept. 21. Sáros. Nyelv: magyar, német, szlovák. SJ 1691. okt. 9. Trencsén. Psz. 1705. Nagyszombat. F. 1709. febr. 2. 4 fog. prof. Kőszeg. †1743. dec. 2. Kassa.

Három évvel belépése előtt tért át a katolikus hitre. Próbaidejét Trencsénben töltötte. 1694-től egy évig Kassán a legalsó osztályban tanított, majd ugyanott elvégezte a bölcseletet. Utána Gyöngyösön egy, Kassán két évig tanított a kollégiumban. 1702-ben teológiára Nagyszombatba került, ahol 1705-ben pappá szentelték. Ott negyedéves teológus korában a héber nyelvet tanította. A judenburgi harmadik próbaév után (1706-ban és 1707-ben is jelezve) 1708–9-ben Kőszegen, 1710-ben Pozsonyban retorikát tanított, majd Nagyszombatban egy évig etikatanár volt. Onnan a bécsi Pázmáneum lelkiatyja lett. 1713–6-ban Kassán bölcseletet, 1717-ben Nagyszombatban kontroverziát és 1718–9-ben Egerben kazuisztikat adott elő. Majd Nagyszombatban lett házgondnok és a kazuisztika tanára. Két év után visszakerült Egerbe. 1724-től négy évig Gyöngyösön és két évig Egerben volt házfőnök, három évig Sárospatakon a ház lelkiatyja és két évig Szatmárnémetiben házfőnök. 1735–9-ig újra Sárospatakon lelkiatya. Öregkorára Kassára került, ahol három év múlva meghalt. Az évi katalógusok adatai szerint mindenütt bőven végzett lelkipásztori munkát is.

M: Gratiae immortales. Kassa, 1701; Exercitia Parnassi Cassoviensis. Kassa, 1714; Felicioris saeculi sapientia. Nagyszombat, 1715. Ir: Nom. I. 93/4; Pe 413; Petrik 1712–1860/VII; RMK II. 2056; So I. 1398; St 27–8; Szi I. 987.született: 1672-09-21, Sárosbelépés: 1691-10-9, Trencsénfogadalom: 1709-02-2, Kőszeg, 4 fog. prof.papszentelés: 1705-0-0, Nagyszombatmeghalt: 1743-12-2, Kassabeszélt nyelvek: szlovák