Bíró (1903-ig Baudrexler) X. Ferenc

1869. okt. 10. Munkács. Nyelv: magyar. SJ 1889. aug. 14. Nagyszombat. Psz. 1901. júl. 26. Innsbruck. F. 1906. febr. 2. 4 fog. prof. Kalocsa. 1927–35: tartományfőnök. †1938. aug. 26. Bp.

Gimnáziumi tanulmányait 1883–4-ben Szatmárnémetiben, 1885–6-ban Munkácson és 1889-ig újra Szatmárnémetiben végezte. Húszéves korában Nagyszombatban lépett a Társaságba. A próbaidő után két évig a retorikát végezte az ausztriai St. Andräban, majd egy évig Kalocsán tanított. Bölcseletet 1895–6-ban tanult Pozsonyban, utána újra Kalocsán volt tanár. 1899-ben Innsbruckba került a teológiára, ahol 1901-ben pappá szentelték. Magánúton tanult még teológiát Szatmárnémetiben, Nagyszombatban és Pozsonyban. A harmadik próbaévet Nagyszombatban végezte. 1906–1910-ig Kalocsán vezette az internátust. Pozsonyban egy évig akadémiai hitszónok volt. 1912–24 között Bp.-en volt házgondnok, vicerektor, de főleg egyike a legaktívabb lelkipásztoroknak. Utána Szegeden két évig a ház lelkiatyja, majd egy évig rektora lett. 1927–35 között tartományfőnök volt. Utána Szegedre tért vissza, három évvel később Bp.-en halt meg.
Működése rányomta bélyegét az 1909-ben létrehozott önálló magyar rendtartomány életére és működésére. A fiatal jezsuitára nagy hatással volt a Rerum novarum pápai enciklika. Az akkor még feudális országban figyelmét a legalacsonyabb társadalmi rétegek lelki és anyagi felemelésére irányította. Számukra alapította A Szív című hetilapot újság formában, mely magyar, német és szlovák nyelven jelent meg. A vallási ismeretek általánosan uralkodó hiánya indította arra, hogy teológiai főiskolát szervezzen laikusok számára. Megalapította a Jézus Szíve Népleányok Társaságát, melynek szabályai lehetővé tették, hogy tagjai minden társadalmi osztályban működhessenek vallási, kulturális, társadalmi és gazdasági vonalon. Apostoli munkásságának központjába a Jézus Szíve-tiszteletet tette, mely a két világháború közötti időben a nép vallásos életének fő mozgató tényezője lett.
M: A Nagy-Asszony kongregációja. Nagyszombat, 1903; A nevelés kérdése és a Mária-kongregációk az iskolában. Nagyszombat, 1905; Gyónás és egészség. Bp., 1913; Miért zarándokol a pesti katolikus férfivilág Máriabesnyőre? Bp., 1913; Jézus Szíve Országos Szövetség kézikönyve. Bp., 1917; Magyarország felajánlása Jézus Szent Szívének. Bp., 1917; A magyar nemzeti ipar és kereskedelem. Bp., 1920; Jézus Szíve Népleányok Társasága szabályai, alkotmánya. Bp., 1921; E jelben győzni fogsz. Bp., 1921; Jézus Szíve ájtatosság központi természete. Bp., 1933; Jézus Szíve tisztelete és a szociális szeretet. Bp., 1934; A kereskedelem és az üzletvilág reformja. Bp., 1935; A kommunizmus és Jézus Szíve. Bp., 1936; Hasonló akarok lenni Hozzá! Bp., 1940; Életszerűség forrása. Bp., 1943; Ember vagyok, szenvednem kell! Bp., 1943.

Ir: Cat. Def. I. 20.914; Gu III. 376–8; MJTN 33; MKL I. 844; Petrik 1901–10/I, 1911–20/I; Po III/1 2283–9; Tóth 10; †P. Bíró X. Ferenc SJ (1869–1939). ProvH 48. (1938. III.) 1; Czapik Gy.: Akit gyászolunk. Utunk 5. (1938–39) 1, 1–3; Petruch A.: Egy nagy lélek titka. Utunk 5. (1938–39) 2, 5–6; Kerling J.: P. Bíró és a Stefaneum. Kalocsai Kollégium 55. (1939) 25–6; Petruch A.: Jézus Szíve apostola. Bp., 1940; Petruch A.: P. Bíró Ferenc S. J. Bp., 1943; Nyisztor Z.: Bíró Ferenc. Ötven esztendő. Bécs, 1962. 91–5; Varga L.: Bíró Xav. Ferenc, népünk napszámosa. Magyar Papi Egység 24. (1963) 41–6; Vecsey L.: A modern apostolkodás előfutára. Bíró Ferenc (1869–1938). Életünk 1. (1969. április 1.) 4, 2; Kozma Gy.: P. Bíró Ferenc és a Népleányok. A Szív 70. (1984. június) 6, 259–62; Szántó K.: Bíró Ferenc. A katolikus egyház története II. Bp., 1985. 595–6; A katolikus szellemi megújulás apostola. P. Bíró Ferenc SJ (1869–1938). Új Ember 44. (1988) 37, 3; Tibor M.: P. Bíróról és P. Bangháról. Cor Unum 197. (1989. május) 5; Pálos A.: Egy újság viszontagságai. A Szív 81. (1995. január) 1, 38–9, 81. (1995. február) 2, 82–83, 81. (1995. március) 3, 111, 81. (1995. április) 4, 177–9, 81. (1995. május) 5, 229–31; †Bíró Ferenc jezsuita atya szociális gondoskodása. ProvH 68. (2000. november–december) 43–5; Horváth E.: Szívedé egészen. Bíró Ferenc jezsuita életútja. Kecskemét, 2005; Pálos A.: Ötven éve halt meg P. Bíró Ferenc. Kecskemét, 166–70.született: 1869-10-10, Munkácsbelépés: 1889-08-14, Nagyszombatfogadalom: 1906-02-2, Kalocsa, 4 fog. prof.papszentelés: 1901-07-26, Innsbruckmeghalt: 1938-08-26, Bpbeszélt nyelvek: magyar