Bíró István

1725. ápr. 16. Polyána. Nyelv: magyar. SJ 1744. okt. 28. Bécs. Psz. 1754. F. 1759. febr. 2. 4 fog. prof. Kolozsvár. †1785. jan. 8. Kolozsvár.

Belépése előtt Kolozsváron elvégezte a középiskolai és bölcseleti tanulmányokat. Próbaidejét Bécsben töltötte, utána Kolozsváron tanított. 1751–4-ben teológiát tanult Nagyszombatban. 1754-ben szentelték pappá. A következő évben Gyulafehérváron grammatikatanár volt. 1756–61-ben Kolozsváron retorikát, etikát és kontroverziát tanított. Utána egy-egy évig Kassán hitszónok, Nagyszombatban a szónoklattan és Kassán a kánonjog tanára volt. 1765–6-ban Budán, 1767-ben újra Kassán ugyanezt tanította. 1771-től a rend feloszlatásáig Kolozsváron teológiatanárként és kancellárként működött. Életét is ott fejezte be. Termékeny latin nyelvű költő volt.

M: De arte amicitiae parandae. Kolozsvár, 1750; Panegyricus D. Francisco Xaverio. Nagyszombat, 1752; Doctrina cristiana. Kolozsvár, 1757; Panegyricus de Francisco de Paula. Kassa, 1763; Comes Antonius Csáky […] funebri celebratus. Kassa, 1764; Eucharisticon. Kolozsvár, 1771; Bíró Istvánnak egyházi papnak Neoclesse és Periclesse. Kolozsvár, 1774; Oda ad Josephum II. Kolozsvár, 1775; Geniale carmen honoribus Georgii Bánffi. Kolozsvár, 1777; Opus aestheticum […] D. Aloysii dedicatum. Kolozsvár, 1780; Laudatio funebris M. Theresiae. Nagyszeben, 1781. Ir: Nom. I. 101; Petrik 1712–1860/I; So I. 1507; St 29; Szi I. 1083.született: 1725-04-16, Polyánabelépés: 1744-10-28, Bécsfogadalom: 1759-02-2, Kolozsvár, 4 fog. prof.papszentelés: 1754-0-0meghalt: 1785-01-8, Kolozsvárbeszélt nyelvek: magyar