Bistriciensis János

1573 k. Szentjános. SJ 1603. márc. 14. Brünn. Psz. 1608. F. 1619. jún. 16. Homonna. C. sp. †1635. jan. 1. Gyulafehérvár.

Erdélyi születésű volt, kb. harmincéves korában lépett be a Társaságba. Próbaidejét Brünnben töltötte, 1607–8-ban Olmützben tanult két évig teológiát. 1608-ban szentelték pappá. A következő évben Grazban tanított grammatikát. Az évi katalógusok szerint 1610–6-ban Mo.-on volt misszionárius. 1618–9-ben Homonnán lelkipásztorként, 1621-ben Brünnben misszionáriusként működött. A következő évben Bécsben volt lelkipásztor. 1623–34 között Nagyszombatban a nádori misszió tagja volt.

Ir: CPA II. 551.született: 1573-0-0?, Szentjánosbelépés: 1603-03-14, Brünnfogadalom: 1619-06-16, Homonna, C. sp.papszentelés: 1608-0-0meghalt: 1635-01-1, Gyulafehérvár