Bóday Jenő

1912. ápr. 28. Bp. SJ 1934. szept. 14. Psz. 1943. jún. 25. F. 1978. dec. 29. †2006. dec. 6. Pilisvörösvár.

1934–6 között a zugligeti Manrézában végezte a noviciátust, utána két évig Bp.-en tanult filozófiát. 1940-ben a pécsi Pius Gimnáziumban volt magiszter. 1941–4 között Szegeden teológiát végzett. Utána Bp.-en a Katolikus Iparos- és Munkásifjak Országos Egyesületében tevékenykedett. 1948-ban Kispesten káplán, 1949-ben a terciát a Manrézában végezte. 1950-ben elhagyta az országot, Torontóba került lelkipásztori munkára. Majd évekig különböző plébániákon lakott és szórványmissziót végzett. 1954–6 között Reginában a jezsuita Campion középiskolában történelmet, német nyelvet és hittant tanított, s közben látogatta a magyar emigránsokat. 1957–60 között Torontóban lelkipásztor. 1961–70 között Courtlandben telepedett le, de egész Dél-Ontarióban látogatta a magyar híveket, és megalapította az ontariói London magyar misszióját. Közben német emigránsokat is pasztorált. 1971-ben Münchenben, majd 1972-ben Klagenfurtban lakott, ahonnan a Vajdaságban missziózott. Amikor onnan kitiltották, 1973-ban visszament Hamiltonba. 1974–6 között Leuven központtal a magyar híveket látogatta. 1977–9 között ismét Hamiltonban, 1980–93 között pedig Montrealban volt lelkipásztor. Onnan terjesztette az Imaapostolságot és képviselte Kaszap István boldoggá avatási ügyét – Kaszap István a novícius társa volt – viceposztulátorként. 1993-ban hazatért Mo.-ra, a kispesti plébánián végzett lelkipásztori munkát, majd 1994–7 között ismét Montrealban működött, de 1998-ban visszament Kispestre. 2000-ben bevonult a pilisvörösvári szociális otthonba, az egészsége rohamosan gyengült, majdnem teljesen megvakult.

M: Isten szolgája Kaszap István. Mozaikok életéből. Toronto, 1990; The Structure of the Spiritual Exercises of St. Ignatius of Loyola in the Light of the Teaching of St. Thomas Aquinas on the Election. Piacenza, 1990; Isten szolgája Kaszap István. Életrajz. Bp., 1992; Le jeune Etienne Kaszap, serviteur de Dieu. Montreal, 1994; The Young Stephen Kaszap, Servant of God. Montreal, 1994. Ir: MJTN 34; Új feladatokra vállalkozott Bóday Jenő atya a londoni egyházközség alapítója. Katolikus Magyarok Vasárnapja. 1969. február; Bókay J.: Kaszap István novícius társa volt. Bóday Jenő aranymisés. Új Ember 49. (1993) 19, 4; Bókay J.: Kaszap István novícius társa volt. Bóday Jenő aranymisés. ProvH 21. (1993. május) 21; Moticska F.: A magyar jezsuita provincia legidősebb tagja. P. Bóday Jenő S. J. 90 éves. Arany – Ezüst XI. 3. (2002. karácsony) 19; Simon Gy. F.: Mindent Isten dicsőségére. Keresztény Élet 12. (2004. április 11.) 15, 3; P. Bóday Jenő önéletrajza. ProvH 99. (2006. november–december) 25–9; Ádám J.: Emlékezés „Hurrékára”. ProvH 99. (2006. november–december) 29–30; Csókay Károly megemlékezése. ProvH 99. (2006. november–december) 30–4; MJN 156–7.született: 1912-04-28, Bpbelépés: 1934-09-14fogadalom: 1978-12-29papszentelés: 1943-06-25meghalt: 2006-12-6, Pilisvörösvár