Bohán Béla

1936. jan. 3. Nyírcsaholy. SJ 1955. okt. 1. Psz. 1960. júl. 25. F. 1983. ápr. 22.

Az illegalitásban lépett be a Társaságba. 1954–9 között a Központi Szemináriumban tanult, majd politikai okok miatt elbocsátották. Hiányzó vizsgáit magánúton tette le, így Zadravecz István püspök a Kassai téri Szentlélek-templomban pappá szentelte. Utána egy évtizedes kántori szolgálat következett, mivel sehol sem alkalmazhatták lelkipásztori munkakörben. 1971-ben végül az egri egyházmegyében kapott kápláni megbízatást, Mádon hittant tanított. 1972-től Sárospatakon, 1973-tól Sátoraljaújhelyen, 1976-tól pedig Nyíregyházán volt káplán. Az első plébánosi kinevezést 1979-ben kapta Nyírbogdányba. 1981-ben cserével Nyírszőlősre került plébánosnak, majd 1987-ben Maklárra. Innen ment a kárpátaljai misszióba 1989-ben. Ekkor Rahón, majd 1991–2001 között Ungváron, 2001–11 között Beregszászon volt plébános. 2011-ben visszatért Mo.-ra, jelenleg Szegeden lelkész.

Ir: MJTN 35; MJV IV. 77–96; Miklósházy 25.született: 1936-01-3, Nyírcsaholybelépés: 1955-10-1fogadalom: 1983-04-22papszentelés: 1960-07-25