Bölcsföldi Sándor

1920. febr. 29. Bp. SJ 1942. aug. 18. Psz. 1954. aug. 15. F. 1958. febr. 3. †1994. szept. 8. Bp.

1942–5 között a zugligeti Manrézában végezte a noviciátust és a retorikát. 1946–9 között Szegeden tanult filozófiát, és elkezdte teológiai tanulmányait, de külföldre kényszerült. 1950–1-ben Feldkirchben, 1952-ben Bürenben élt, majd 1953–6 között Leuvenben fejezte be tanulmányait. 1957-ben Münsterben végezte a terciát. 1958–67 között Essenben és Mühlheimben volt a magyarok lelkésze, közben 1962–7 között hittant tanított középiskolában. 1968-ban Saarlouisban, 1969–71 között Krefeldben, 1972–80 között Bad Godesbergben, 1981–7 között Bonnban, 1988–94 között Meckenheimben lelkészkedett, és főleg kórházakban dolgozott, idősekkel foglalkozott. 1994-ben hazatért Mo.-ra.

M: Die rechtlichen Grundlage der Seelsorge im Krankenhaus. Mainz, 1977. Ir: MJTN 38–9; Bölcsföldi S.: Visszanéztem félutamból. Visszaemlékezések. Anima Una 64. (1977. július) 1–15; Hegyi J.: †P. Bölcsföldi Sándor SJ (1920–1994). ProvH 35. (1994. október–november) 9–11; Hegyi J.: P. Bölcsföldi Sándor. MJV III. 181–3; P. Bölcsföldi Sándor (1920–1994) MJV III. 180–1; Bölcsföldi Sándor. MJN 158–9.született: 1920-02-29, Bpbelépés: 1942-08-18fogadalom: 1958-02-3papszentelés: 1954-08-15meghalt: 1994-09-8, Bp