Borbély István

1903. aug. 19. Vác. Nyelv: magyar. SJ 1921. aug. 13. Szeged. Psz. 1931. júl. 26. Innsbruck. F. 1939. febr. 2. 4 fog. prof. 1943–9: tartományfőnök. †1987. nov. 27. Hamilton.

Középiskolai tanulmányait a váci piaristáknál végezte. 1921-ben Érden lépett be a Jézus Társaságába. 1924–6 között Szegeden tanulta a bölcseletet, utána Kalocsán két évig latin és magyar nyelvet tanított. 1929–32-ben Innsbruckban volt teológus, ahol 1931-ben pappá szentelték. 1933-ban Szegeden a kollégiumban a tanuló rendtagok elöljárója volt, és az egyházmegyeközi szemináriumban tanított bölcseletet és hittudományt. A következő két évben a szemináriumban lakott. 1936–7-ben a kollégiumban a dogmatika tanára, akadémiai hitszónok és a Mária-kongregáció vezetője volt. 1938-ban a franciaországi Amiens-ben végezte a harmadik próbaévet. 1939–43-ig a kollégium rektora, dogmatanár és a tartományfőnök tanácsadója volt. 1944–8-ban a tartományfőnöki hivatalt látta el. A kommunisták hatalomra jutásával helyzete tarthatatlanná vált. A rendfőnök engedélyével kinevezte utódát, és elhagyta az országot. 1949–51-ben két évig bölcseletet tanított az északolasz Chieriben, ahová a Mo.-ról kiszökött tanuló rendtagokat összegyűjtötték. 1952–62 között a kanadai Montrealban, 1963–9-ben Willowdale-ben és 1970–3-ig Torontóban teológiát tanított. 1977-ig ott élt mint nyugalmazott tanár, majd 1978–87 között Hamiltonban volt egy gondozóintézet lakója.

M: Az ősegyház. (Bangha Bélával közösen.) A keresztény Egyház története I. Bp., 1937; A nemzeti szocializmus katolikus szemmel. (Kézirat gyanánt.); L’État des Défuntes jusqu’à la Resurrection de la Chair. H. n., é. n.; A meg nem tépett köntös. Az egységes Egyház. Bp., 1939; A hittitok és az értelem. Bp., 1943. Ir: Cat. Def. III. 10. F–V 9; Gu III. 903; Hetényi Varga II. 37–8; MJTN 36; P. Borbély István. BMJ 1973. 10; P. Borbély István (1903–1987) In quavis mundi plaga IV/1. (1988) 10–14; Horváth T.: P. Borbély István emlékezete. Anima Una 110. (1988. március) 1–2; P. Borbély István S. J. (1903–1987). Anima Una 110. (1988. március) 4–5; Horváth T.: Megemlékezés P. Borbély István SJ temetési miséjén. Szolgálat 88. (1990. karácsony) 147–8; MEIL 120–1; Németh L.: Zágon József levelezése két magyar jezsuitával. Historicus Societatis Iesu. Bp., 2007. 350–67; Miklósházy 60.született: 1903-08-19, Vácbelépés: 1921-08-13, Szegedfogadalom: 1939-02-2, 4 fog. prof.papszentelés: 1931-07-26, Innsbruckmeghalt: 1987-11-27, Hamiltonbeszélt nyelvek: magyar