Bors (1938-ig Bayer) Jenő

1913. ápr. 5. Fiume. Nyelv: magyar. SJ 1930. júl. 30. Bp. Psz. 1942. máj. 13. Szeged. F. 1946. febr. 2. †1968. nov. 12. Győr.

Fiatalon lépett a Társaságba. A kétéves próbaidő után a Manrézából befejezte a gimnázium VII. és VIII. osztályát és a retorikát. 1936–8-ban a bölcseleti tanulmányokat Bp.-en, 1939–42-ben a teológiát Szegeden végezte. 1943-ban Kalocsán lett a kisszeminárium lelkiatyja. 1944-ben Szegeden végezte a harmadik próbaévet, utána ott lett lelkipásztor. 1947-ben Kistemplomtanyán a katolikus egyesületek feloszlatása ellen tiltakozott, ezért fél évre Mezőhegyesre internálták. Utána a novíciusmester helyettese lett. 1950-ben a kispesti rendházban dolgozott. A szerzetesrendek feloszlatása után gyenge egészsége miatt a pannonhalmi szociális otthonba került.

Ir: Cat. Def. I. 31.276; Hetényi Varga II. 38; MJTN 37; Pálos 167; Tüll A.: Bors Jenő SJ (1913–1968). Levél barátomnak. 1968. december 6. 9–10; Uő: P. Bors Jenő SJ (1913–1968) Anima Una XII. 1. (1969. február) 1–2; Uő: P. Bors Jenő SJ (1913–1968) MJV IV. 258–60; Miklósházy 25.született: 1913-04-5, Fiumebelépés: 1930-07-30, Bpfogadalom: 1946-02-2papszentelés: 1942-05-13, Szegedmeghalt: 1968-11-12, Győrbeszélt nyelvek: magyar