Bóta Ernő

1854. febr. 6. Gyöngyöshalász. Nyelv: magyar. SJ 1886. okt. 14. Nagyszombat. Psz. belépése előtt. F. 1897. aug. 15. C. sp. †1939. nov. 10. Bp.

A gimnázium első hat osztályát Gyöngyösön, az utolsó kettőt és a teológiát Egerben végezte. Ott szentelték pappá 1877-ben. Boconádon és Szihalomban volt káplán. 1886-ban Nagyszombatban lépett be a Jézus Társaságba. A próbaidő letelte után 1889–92 között Szatmárnémetiben nevelő volt az internátusban, majd az utolsó évben ünnepi szónok. A következő négy évben Kalocsán volt nevelő és hitoktató. 1899–1912 között a bp.-i rendházban főleg lelkipásztori munkát végzett, többek között a hivatalnokok, az idősebb munkások és a tanoncok Mária-kongregációját vezette. 1913–23 között Szatmárnémetiben működött, 1914–22-ig mint házfőnök. Keresett hitszónok és lelkivezető volt. 1924–6-ban Szegeden, 1930-ig Mezőkövesden ugyanilyen munkában dolgozott, és házfőnök is volt. 1931-től haláláig Bp.-en működött. Fontos szerepet játszott az önálló magyar rendtartomány első évtizedeiben az apostoli munkák és a Mária-kongregációk kialakításában. Néhány életrajz mellett sokat írt a Jézus Szíve-tiszteletről, a Mária-kongregációkról és a mélyebb vallásosság előmozdításáról.

M: A Mária-gyülekezet szabályai és ájtatosságai. Szatmárnémeti, 1892; Rózsabimbók szűz Mária virágos kertjéből. Szatmárnémeti, 1892; A kassai vértanúk boldoggá avatásának ünnepére. Bp., 1905; Búcsúfia a budapesti férfiak máriabesnyői zarándoklatára. Bp., 1907; A Lelkigyakorlatok történelmi ismertetése. Bp., 1907; Loyolai szent Ignác élete. Bp., 1909; Xavéri szent Ferenc élete. Bp., 1910; Kis zsolozsma és szent keresztút Jézus sz. Szíve tiszteletére. Bp., 1911; Emléklapok a papok Mária-gyülekezete 1910–1911. évéről. Bp., 1911; A jó halál társulata. Szatmárnémeti, 1911; Házi káté a korán áldozóknak. Bp., 1912; Emléklapok az urak kongregációjának alapítási évéről. Szatmárnémeti, 1913; Ferrini Contardo élete. Szatmárnémeti, 1914; Jézus Szíve társulata. Szatmárnémeti, 1915; Jézus sz. Szívének trónra emelése a családokban. Bp., 1916; Emléklapok a polgárok Mária-kongregációjának jubileumi évéről. Szatmárnémeti, 1917; Povýšenie na tron Srdca Ježišovko v rodinach. Bp., 1917; Imák és énekek az intézetben. Bp., 1920; A családok fölajánlása Jézus Szent Szívének. Bp., 1920; Szeretet-szolgálat. Szeged, 1924; Közös imák Jézus szövetségében. Szeged, 1924; Jézus Szíve szövetsége. Bp., é. n.; Jelöltek tájékoztatása. Bp., é. n.; A Mária-gyülekezet áldásai. Bp., é. n.; Áldások. Kegytárgyak leírása. Bp., é. n.; Imák és énekek az intézetben. Bp., é. n.; Angyalok királynéja. Szatmárnémeti, é. n.; Kegyelemkilenced Xav. Ferenc tiszteletére. Bp.–Szatmárnémeti–Szeged, é. n.; Kongreganisták kézikönyve. Bp., 1932; Az Úr Jézus hét levele a lelkipásztorokhoz. Bp., 1933; Nagyasszonyunk. Klny. Bp., 1936. Ir: Cat. Def. I. 21.338; F-V 9–10; Gu III. 1069–70; MJTN 37–8; MKL II. 10; Petrik 1886–900, 1901–10/I; 1911–20/I; Tóth 10–12; Fejér J.–Vácz J.: Bóta Ernő SJ. Könyvészeti adatok. Bp., 1942. 9–10; Gyenis A.: Bóta Ernő S. J. irodalmi tevékenységéhez adatok. Jézus Társasága Évkönyv (1942) 512–3; Kerkai 139–40.született: 1854-02-6, Gyöngyöshalászbelépés: 1886-10-14, Nagyszombatfogadalom: 1897-08-15, C. sp.papszentelés: belépése előttmeghalt: 1939-11-10, Bpbeszélt nyelvek: magyar