Brentan(o) Károly

1694. aug. 23. Komárom. Nyelv: német, olasz. SJ 1714. okt. 9. Bécs. Psz. 1723. Nagyszombat, „Brean” névvel. F. 1733. jan. 11. †1753. dec. 10. Peru.

A noviciátust és a filozófiai tanulmányokat Bécsben végezte. Utána két évig Görzben nyelvtant és humaniorát tanított. Grazban szentelték pappá 1724-ben. Missziós munkára jelentkezett, 1724-ben indult el dél-amerikai missziós szolgálatra az ecuadori Quitóba. Tizennégy évet töltött a Maranon folyó melletti missziókban. Először az andoa indiánok között misszionált, majd 1732-ben a San Regis de Yameos redukció vezetésével bízták meg. A következő években bejárta a környéken élő yameo indiánok településeit, amelyek a Maranon és az Ucayali összefolyása körül feküdtek. Első európaiként sikeresen felhatolt a Nanay és Itatay folyókon. Útközben térképeket készített, részletesen leírta és lerajzolta az őserdőben található növényeket és állatokat. Megtanulta a yameók nyelvét, tanulmányozta életüket és szokásaikat. A felépített kis templomok köré falvakat telepített, melyek közül több ma is létezik. A yameókon kívül misszionált az omagua, miguiano, amaono és parano indiánok között. Sikeres szervezőmunkája nyomán 1742-ben a jezsuiták quitói tartománya elöljárójának, provinciálisnak jelölték, amely tisztet 1744–7 között látta el. E megbízatása után mint missziós prokurátort Rómába küldték. 1751-ben érkezett Rómába, hatalmas kéziratanyagot vitt magával, amelyben feldolgozta a Maranon-vidék földrajzát, néprajzát, növény- és állatvilágát, és természetesen a missziók történetét. Az anyagot két kötetbe rendezte, és Genovába indult, hogy kinyomtassák. Útközben azonban egy faluban rosszul lett és meghalt, a nála levő kéziratok pedig nyomtalanul eltűntek. Egyedül az a térkép maradt meg, amelyet könyve mellékletének szánt, ezt először Quitóban, majd Rómában adták ki.

M: Marannonensium S. J. Missionum genearalis historia iconobus illustrata. (Kézirat, elveszett); Provinciae Quitensis S. J. in America topographice exhibita. Róma, 1751. Ir: DHJC I. 541–542; LKKOS 144–5; MKL II. 39; Nom. I. 128; So II. 114–5; Pinzger F.: Brentano Károly. Magasztos eszmék útján. Bp., 1931. 17–8; Ács T.: Brentán Károly. Magyarok Latin-Amerikában. Bp., 1944. 9–11; Balázs D.: Brentano Károly. Adalékok a dél-amerikai magyar utazók munkásságához. Földrajzi Múzeumi Tanulmányok 2. (1986) 22–4; Kádár Z.: Egy jezsuita tudós Dél-Amerikában. Brentán Károly (1694–1758). Távlatok 21. 144–8; Brentán Károly. MUL 68–70; Bartusz–Dobosi 43–4; MJK 206; Lacza T.: Brentán Károly. Magyar jezsuiták Latin-Amerikában. Fórum (2000) 2, 123–44; Lacza 111.született: 1694-08-23, Komárombelépés: 1714-10-9, Bécsmeghalt: 1753-12-10, Perubeszélt nyelvek: olasz