Bruna X. Ferenc

1745. szept. 14. Zágráb. Nyelv: horvát. SJ 1761. okt. 18. Trencsén. †1817. nov. 30. Pest.

1761-ben Trencsénben lépett a Társaságba. A próbaidő után egy évig grammatikát tanított Varasdon. Nagyszombatban 1765–6-ban elvégezte a kétéves bölcseleti kurzust. Utána Zágrábban a grammatika és Varasdon a humaniorák tanára volt. 1771-ben Grazba került egyéves matematikai tanulmányokra, és a teológia hallgatója volt, amikor 1773-ban feloszlatták a Társaságot. Tanulmányait valószínűleg ott fejezte be. Kezdetben a budai csillagvizsgálóban dolgozott. 1785-től csillagászati és meteorológiai megfigyeléseit a mannheimi meteorológiai társaság évkönyveiben adta ki: Observationes ejus annuae astronomicae et meteorologicae. 1785-től évente: Actis Academicae Scientiarum Meteorologicae Manheimensis. A pesti egyetemen a matematika tanára, 1798–9-ben a filozófiai kar dékánja, 1810–11-ben pedig az egyetem rektora volt.

M: Observationes ejus annuae astronomicae et meteorologicae. 1785-től évente: Actis Academicae Scientiarum Meteorologicae Manheimensis. Ir: MÉL I. 269–70; MKL II. 52; Nom. I. 134; Pe 1537; Szi I. 1358.született: 1745-09-14, Zágrábbelépés: 1761-10-18, Trencsénmeghalt: 1817-11-30, Pestbeszélt nyelvek: horvát