Bús Jakab

1861. ápr. 29. Magyarkanizsa. Nyelv: magyar. SJ 1891. ápr. 8. Nagyszombat. Psz. 1900. Innsbruck. F. 1906. aug. 15. 4 fog. prof. Bécs. 1909–12: tartományfőnök. †1935. nov. 14. Szeged.

A középiskolát 1874–82 között Temesváron, Szegeden, Szabadkán és Kalocsán végezte. 1891-ben Nagyszombatban lépett a Társaságba. 1892–3-ban Pozsonyban bölcseletet és a következő évben Kalocsán privátim teológiát tanult. 1896–7-ben Szatmárnémetiben volt nevelő. 1898–1900-ban Innsbruckban befejezte teológiai tanulmányait és pappá szentelték. A következő évben Nagyszombatban az újoncmester helyettese volt, s egyben elvégezte a harmadik próbaévet is. Ekkor megkezdte több évtizedes lelkipásztori működését, s rányomta bélyegét az önálló magyar rendtartomány munkáira. Négyéves szatmári működés után a bp.-i Jézus Szíve-templomhoz került. Hitszónok volt, vezette az Urak, az Akadémikusok és az Egyetemisták Mária-kongregációit. Szerkesztette a Mária Kongregáció című ismert folyóiratot és a Prézest. A nagy fontosságú Kongregációs Otthont is vezette. 1909–12 között az újonnan megalapított, önálló magyar jezsuita rendtartomány első tartományfőnöke volt. Utána folytatta nagyhatású lelkipásztori és kongregaciós munkáját Pozsonyban 1915–8, Bp.-en 1918–20, Szegeden 1920–5 között, majd két évre újra visszatért Bp.-re. 1928-tól Szegeden működött. Hatását a város vallásos életében hosszú ideig érezni lehetett. Kiadványainak egy része hitvédelmi jellegű volt, a másik a Mária-kongregációkkal foglalkozott.

M: Kalauz a Mária-kongregációk számára. Bp., 1907; A budapesti urak Mária-kongregációja. Bp., 1909; A szabadkőművesség kulisszái mögött. (Kabos néven.) Bp., 1910; Kommunista képek. Pécs, 1919; Lelki tükör. Pécs, 1922. Ir: Cat. Def. I. 19.863; Gu IV. 297–8; MJTN 41; Petrik 1901–10/I, 1911–20/I; Tóth 12; Ugrin S.: P. Bús Jakab. ProvH 37. (1935. április) 1–3; Tamás V.: Emlékezés P. Bús Jakabra. Mária Kongregáció 29. (1936. január) 5, 6–8; Incze I.: Egy jeltelen katonasírra. (P. Bús Jakab emlékezete). Magyar Kultúra 23. (1936. január) 2, 41–2; Dőry F.: P. Bús Jakab emlékezete. Bp., 1936; Bús Jakab. 1861–1935. A Szív 75. (1989) 494–6; Dőry F.: P. Bús Jakab S. J. emlékezete. KMJ I. 33–50.született: 1861-04-29, Magyarkanizsabelépés: 1891-04-8, Nagyszombatfogadalom: 1906-08-15, Bécs, 4 fog. prof.papszentelés: 1900-0-0, Innsbruckmeghalt: 1935-11-14, Szegedbeszélt nyelvek: magyar