Bzenszky Rudolf

1651. okt. 17. Besno. Nyelv: német. SJ 1665. márc. 24. F. 1685. febr. 2. 4 fog. prof. Boroszló. †1715. jún. 5. Kolozsvár.

Csehországban lépett a Társaságba, és rendi képzését is ott kapta. Mo.-ra a török felszabadító háború idején tábori lelkészként érkezett a Leslie-hadtestben, ahol 1689–94-ig teljesített szolgálatot. 1695–1701 között Brassóban volt népmisszionárius és hitszónok. Két évi žireči cseh működés után visszatért Mo.-ra, ahol főleg házi lelkiatyaként és lelkipásztorként dolgozott haláláig, így Szakolcán, Kassán, Brassóban és Kolozsváron.
C

M: Bipartita historia Transylvaniae. Kolozsvár, é. n.; De origine et progressu cultus […] iconis B. V. Mariae. Kolozsvár, é. n.; Relatio de Ecclesia transilvana. Mediaevalia Transilvanica 2. (1998) 289–330. Ir: LKKOS 174; Nom. I. 146; Petrik 1911–1920/I; Po III/1 3817–9; Po Magyar 794–6; So II. 480; St 41; Szi I. 1439–40; Bzenszky Rudolf (1651–1715). KJKT 63–4; Erdélyi K.: Bzenszký Rudolf, 1631–1715. Erdélyi Múzeum 19. (1902) 183–90; Banner J.: Erdély leírása a XVII. századból. Bzenszky Rudolf jezsuita feljegyzései. A Jászberényi Gimnázium Értesítője 1913. 5–39; Rus V.: Cronica „Quatuor aetates Transylvaniae” de Rudolf Bzensky. Acta Musei Porolissensis 18. (1994) 205–70.született: 1651-10-17, Besnobelépés: 1665-03-24fogadalom: 1685-02-2, Boroszló, 4 fog. prof.meghalt: 1715-06-5, Kolozsvárbeszélt nyelvek: német