Carl Josef

1706. dec. 30. Bécs. Nyelv: német. SJ 1724. okt. 14. Bécs. Psz. 1736. F. 1740. febr. 2. 4 fog. prof. Bécs. 1764–7: tartományfőnök. †1776. márc. 7. Blockflüß.

Elsőéves teológusként lépett be Bécsben a Társaságba. 1727–9-ben Passauban grammatikát, 1730-ban Sopronban poézist és 1731-ben Nagyszombatban retorikát tanított. 1732-ben Bécsben matematikát tanult, utána befejezte Grazban a teológiát. 1736-ban szentelték pappá. 1737-ben kánonjogot tanult. A harmadik próbaévet Judenburgban végezte. 1739–43-ban Bécsben bölcseletet, 1744-ben Grazban kontroverziát, majd 1745–53-ban Bécsben kontroverziát, kazuisztikát és teológiát tanított. 1754-ben a bécsi Theresianumban tanulmányi főnök volt. Utána egy-egy évig Bécsben kazuisztikával foglalkozott, és Klagenfurtban a szemináriumot igazgatta. 1757–9-ben Laibachban, 1761–3-ban Grazban, majd Bécsben a rektori hivatalt látta el. 1764–7-ben tartományfőnök, majd 1769-ig a bécsi kollégium rektora, 1770-től a feloszlatásig a professzusház főnöke volt. Utána Blockflüßben lett plébános.

M: Panegyrici Matthiae Corvini. Nagyszombat, 1731; Scientiae saeculi octavi decimi. Bécs, 1739; Civium Augustae Viennensium Armamentarium. Bécs, 1740; Assertiones ex universa theologia. Bécs, 1753; Assertiones theologicae de angelis et actibus humanis. Bécs, 1753. Ir: Nom. I. 154–5; So II. 748; St 44; Szi II. 10.született: 1706-12-30, Bécsbelépés: 1724-10-14, Bécsfogadalom: 1740-02-2, Bécs, 4 fog. prof.papszentelés: 1736-0-0meghalt: 1776-03-7, Blockflüßbeszélt nyelvek: német