Costa Rossetti Giulio

1841. jún. 2. Split. Nyelv: olasz, német, magyar. SJ 1857. szept. 5. Psz. 1867. Innsbruck. F. 1875. febr. 2. 4 fog. prof. †1900. febr. 15. Pozsony.

Rendi újoncidejét Baumgartenbergben töltötte, két év retorikát St. Andräban végzett. Bölcseletet 1862–4-ben Pozsonyban, teológiát 1865–8-ban Innsbruckban tanult. 1869-től három évig Pozsonyban metafizikát, erkölcsbölcseletet és természetjogot tanított, majd elvégezte Prágában a harmadik próbaévet. Pozsonyban tanított tovább, de betegség miatt 1876-tól könnyebb munkakört kapott Bécs-Kalksburgban és St. Andräban. Egy évet Angliában töltött, majd visszatért Pozsonyba. 1879–94 között főleg etikát tanított. Utána ugyanott haláláig lelkipásztori munkát végzett. Vezette a „pozsonyi katolikus női munkásegyletet”. Első nagy műve, a latin nyelvű erkölcsbölcselet, néhány év alatt három kiadást ért meg. Későbbi művei is ismertek voltak a közgazdaságtan alapjairól és a keresztény bölcselet államtanáról. Vallásos tárgyú műveket is írt latinul a Jézus Társasága szelleméről, magyarul pedig a Jézus Szíve-tiszteletről.

M: Allgemeine Grundlage der Nationalökonomie. Freiburg, 1888; Philosophia moralis, seu institutiones ethicae et juris naturae. Freiburg, 1888; De spiritu Soc. Jesu. Freiburg, 1888; A Jézus szive iránt való ájtatosság. Bp., 1888; Die Staatslehre der christl. Philosophie. Freiburg, 1889. Ir: Cat. Def. I. 9.661; DHCJ II. 981; MJTN 44; MKL II. 290; Petrik 1886–1900; Tóth 13.született: 1841-06-2, Splitbelépés: 1857-09-5fogadalom: 1875-02-2, 4 fog. prof.papszentelés: 1867-0-0, Innsbruckmeghalt: 1900-02-15, Pozsonybeszélt nyelvek: magyar