Csapodi Lajos

1729. okt. 9. Petőfalva. Nyelv: magyar, szlovák. SJ 1747. okt. 14. Trencsén. Psz. 1758. Bécs. F. 1763. febr. 2. 4 fog. prof. Nagyszombat. †1801. jún. 6. Veszprém.

Még a Jézus Társaságába való belépése előtt bölcseletből doktorált. A rendben a kétéves próbaidő után két évig grammatikát tanított Budán, majd ugyanannyi ideig matematikát tanult Grazban. Teológiai tanulmányait Bécsben végezte az 1754–8 között. A harmadik próbaévet Besztercebányán töltötte, majd előbb a bécsi Szent Borbála egyetemi otthonban, azután az ottani magyar papnevelő intézetben volt felügyelő. 1761–3-ban Nagyszombatban bölcseletet tanított, ahol a fizikában – elsőként Mo.-on – Newton tanait is tekintetbe vette. Grazban erkölcsteológiát, patrológiát és egyházjogot, 1765-től pedig a rend feloszlatásáig (1773) Nagyszombatban teológiát tanított. Alapos és világos teológiai tankönyveket írt. Legfontosabb műve a kinyilatkoztatásról szól két kötetben (De religione revelata), melyben a felvilásodás racionalista tanaira adta meg a katolikus választ. Főleg Rousseau, Diderot, Bayle stb. nézeteit támadta. Tankönyvei egészen 1830-ig használatban voltak. A rend feloszlatása után 1776-ig a nagyszombati egyetemi könyvtár igazgatója volt. 1777-ben Veszprémben lett kanonok és a papnevelés felelőse haláláig. A királytól megkapta a címzetes püspöki rangot is, melyet az egyház nem ismert el, csak az állami közjogban volt szerepe.

M: Assertiones ex universa philosophia. Nagyszombat, 1762; Philotea. Nagyszombat, 1766; Assertiones theologicae de Deo uno et trino. Nagyszombat, 1769; De gratia Christi. Nagyszombat, 1769; De augustissimo incarnati verbi mysterio ac de angelis, actibus humanis et beatitudine. Nagyszombat, 1770; De religione revelata. 2 k. Nagyszombat, 1771; De augustissimis Trinitatis et Incarnationis mysteriis. Nagyszombat, 1772; De Deo et divinis eius attributis. Nagyszombat, 1772; De jure coronandarum Reginarum Hungariae ab episcopo Vesprimiensi. Pozsony–Pest, 1792. Ir: DHCJ II. 1015–6; LKKOS 199; MAMŰL II. 121–2; MKL II. 375; Nom. I. 193; Pe 1269; Petrik 1712–1860/I, IV, V, VII; Po III/1 5426; Po Magyar 798–9; So II. 1713–5; St 49; Szi II. 185–6; Antÿ I.: Csapodi Lajos, 1729–1801. JTÉ (1940) 65–118; Brunner E.: A francia felvilágosodás és a magyar katolikus hitvédelem. Pannonhalma, 1930, 10–23; Eckhardt S.: A francia forradalom eszméi Magyarországon. Bp., 1924, 167–74; Kratz 206; Santos Hernández II. 390–1.született: 1729-10-9, Petőfalvabelépés: 1747-10-14, Trencsénfogadalom: 1763-02-2, Nagyszombat, 4 fog. prof.papszentelés: 1758-0-0, Bécsmeghalt: 1801-06-6, Veszprémbeszélt nyelvek: szlovák