Csernovich Ferenc

1684. jún. 23. Keszthely. SJ 1702. okt. 27. Bécs. Psz. 1714. Kassa. F. 1719. febr. 2. 4 fog. prof. Székelyudvarhely. †1736. febr. 4. Kassa.

Nagyszombatból lépett be a bécsi újoncházba. A kétéves próbaidő után Leobenben tanult a tanárképzőben. 1706–8 között Grazban végezte a bölcseletet, majd három évig Varasdon tanított. A teológiai tanulmányokat 1712-ben Bécsben kezdte és 1715-ben Kassán fejezte be. Ott szentelték pappá 1714-ben. 1716-ban Pécsett volt tanár, majd Besztercebányán elvégezte a harmadik próbaévet. A következő években népmisszionárius és hitszónok volt Nagybányán egy, Székelyudvarhelyen pedig két évig. 1721–2-ben Kolozsváron matematikát és etikát tanított. Onnan Nagyszombatba került és leadta a hároméves bölcseleti kurzust. 1726-ban Kolozsváron kontroverziát tanított. 1727–9-ben Székelyudvarhelyen házfőnök és plébános, 1730–2-ben Kolozsváron, majd 1733-tól haláláig Kassán rektor volt. Írt néhány történelmi tárgyú könyvet, egyebek mellett a nagyszombati egyetemről, és szentbeszédeiből is kiadott egy kötetet.

M: Epistolae heroum. Kolozsvár, 1721; Magni manes Transylvaniae principum. Kolozsvár, 1722; Propugnaculum reipublicae christianae. Nagyszombat, 1724; Panegyrici praelatorum et magnatum Hungariae. Nagyszombat, 1724; Ortus et progressus […] Univ. Tyrn. Nagyszombat, 1725. Ir: LKKOS 209; MKL II. 426; Nom. I. 199; Petrik 1712–1860/I. V; So II. 1718; St 51–2; Szi II. 325–6; Csernovics Ferenc. (1680–1736). KJKT 64; Albert D.: Csernovics Ferenc. Tamási Áron Gimn. 21.született: 1684-06-23, Keszthelybelépés: 1702-10-27, Bécsfogadalom: 1719-02-2, Székelyudvarhely, 4 fog. prof.papszentelés: 1714-0-0, Kassameghalt: 1736-02-4, Kassa