Csete István

1648. dec. 25. Vágsellye. Nyelv: magyar, szlovák. SJ 1667. okt. 12. Trencsén. Psz. 1680. Bécs. F. 1685. jún. 24. Kolozsvár. †1718. márc. 18. Sopron.

1667-ben lépett be a trencséni újoncházba. 1671-ben Kassán kezdte meg a bölcseleti tanulmányokat, melyeket Bécsben folytatott. 1674–6-ban egy-egy évig Ungváron, Kassán és újra Ungváron tanított. A teológiát 1677–80 között Bécsben végezte. Ott szentelték pappá tanulmányai utolsó évében. Utána egy évig Nagyszombatban tanított retorikát. A harmadik próbaévet Judenburgban töltötte. 1683-ban kezdte meg hitszónoki pályafutását, melynek csak kora és betegsége szabott határt. 1683–1700 volt erdélyi működésének ideje, a két gyulafehérvári évet (1689–90) leszámítva kolozsvári székhellyel. Visszatérve az országba Nagyszombatban és Győrben működött mint hitszónok. Utolsó állomáshelyén, Sopronban 1710–5 között a nemesi konviktust vezette, utána a ház lelki irányítója lett 1716-ig. Ekkor haláláig betegállományba került. Korának egyik legkiválóbb hitszónoka volt. Csete maga készítette szentbeszédeinek latin fordítását, Velics szerint 1610-et 35 kötetben. Máriáról, a magyar és Mo.-t érintő szentekről Csete fiatalabb rendtársa, Gyalogi János adott ki magyar nyelven egy kötetet hatvanhét beszéddel.

M: Duodecim Stephani heroes Ungariae. Nagyszombat, 1681; Affectus universorum statuum et ordinum Regni Hungariae. Nagyszombat, 1681; Per Hungariam et Transylvaniam habiti ad populum Sermones sacri. 2 k. Kolozsvár, 1750–1; Nagy Asszonyról, magyar szentekről […] jeles prédikátziók. Kassa, 1754. Ir: DHCJ II. 1016–7; Guilhermy I. 251–2; LKKOS 183–4; MAMŰL II. 135–6; MKL II. 429; Nom. I. 200; Pe 130; Petrik 1712–1860/I; Po III/1 5430; Po Magyar 800–1; RMK II. 1490; So II. 1719; St 51–2; Szi II. 341–3; Weiser III. 84–92; Csete István (1648–1718). KJKT 64–5; Erdélyi K.: Csete István, 1648–1718. A Kolozsvári Piarista Gimnázium Értesítője 1902. 17–33; Velics III. 72–4; Kudora J.: Csete István. A magyar katolikus egyházi beszéd irodalmának ezeréves története. Bp., 1912. 117–8; Lukácsy S.: Isten gyertyácskái. Bp., 1994; Lukácsy S.: Csete István, a magyar szentek prédikátora. Vigilia 61. (1996) 585–90; Gábor Cs.: Változatok a sorsértelmezésre: Csete István prédikációi Mária országáról és annak történetéről. Humanizmus, religio, identitástudat. Debrecen, 2007. 227–41; Erdő P.: Csete István jezsuita. ProvH 111. (2009. november–december) 57–9.született: 1648-12-25, Vágsellyebelépés: 1667-10-12, Trencsénfogadalom: 1685-06-24, Kolozsvárpapszentelés: 1680-0-0, Bécsmeghalt: 1718-03-18, Sopronbeszélt nyelvek: szlovák