Csókay (Klemm) Károly

1926. dec. 7. Moson. SJ 1950. szept. 22. Psz. 1957. július 30.

A bp.-i Tudományegyetemen vegyészdiplomát szerzett, majd külföldre távozott. A belgiumi Leuvenben részt vett a Mindszenty-kollégium alapításában. A noviciátust Arlonban végezte. 1953–5 között Leuvenben filozófiát tanult, utána 1955–8 között Burgosban végezte el a teológiát, ahol közben pappá szentelték. A terciát La Cejában töltötte 1959-ben, utána Chilébe küldték, a főváros jezsuita kollégiumában kémiát tanított. Majd 1961–2 folyamán Concepciónban tanított hittant, és lelkigyakorlatokat tartott. 1963–7 között Chuquicamatában lelkipásztor, 1964-ben az Ipariskolában volt prefektus. 1963–5 között Chiu-Chiuban hitoktató volt. 1968–75 között a főváros Goretti Mária-plébániáján volt lelkész, ahol templomot épített. 1975-ben Kanadába, Montrealba helyezték a magyar plébániára, ahol káplán volt. 1981-ben Torontóban töltötte a szabbatikus évét. 1982–4 között ismét Montrealban segédlelkész, 1985-ben Courtlandben, 1986–93 között Montrealban volt plébános. 1994-ben hazatért, előbb Bp.-en lett lelkész, majd 1995–2005 között Miskolcon, az új közös –jezsuita és egyházmegyei – Isteni Ige-templomban plébános és házfőnök. Közben hittant tanított a jezsuita gimnáziumban. Napjainkban továbbra is lelkész a miskolci jezsuita közösségben.

M: Népmissziók Chilében. MJV II. 112–40; Egy magyar hithirdető Chilében. Bp., 2011. Ir: MJTN 50; P. Csókay Károly rövid életrajza. Cor Unum 191. (1988. április) 3; Csókay K.: Bemutatkozásul. ProvH 26. (1993. október) 3–5; Uő: Jezsuita szerzetes a chilei rézbányákból. ProvH 69. (2001. január–február) 30–2; Molnár G.: Magyar hősök Latin-Amerikában a XX. században. MEV (2004) 1–2, 228; Csókay (Klemm) Károly. MJN 167–8.született: 1926-12-7, Mosonbelépés: 1950-09-22