Csörgi István

1913. okt. 10. Tura. SJ 1929. szept. 7. Psz. 1941. jún. 22. F. 1946. febr. 2. †1991. júl. 17. Jászberény.

A gödöllő premontrei gimnázium 4. osztályának elvégzése után lépett be a Társaságba. 1929–31 között a zugligeti Manrézában volt skolasztikus novícius, majd Kalocsán befejezte középiskolai tanulmányait. 1935-től Bp.-en, majd Szegeden filozófiai tanulmányokat folytatott. 1937–8-ban Kalocsán volt magiszter. 1939–42 között Szegeden teologiát tanult. 1943-ban Nagykapornakon volt plébánoshelyettes, hitoktató, ifjúsági vezető. 1944-ben Szegeden végezte a terciát, majd a következő években Kalocsán tanított hittant, a Mária-kongregáció prézese volt, valamint miniszter a rendházban. 1949-től a pesti Jézus Szíve-templomban volt lelkész és templomi gyóntató, a következő évben Kalocsán lelkész, az eperföldi Szent Imre-templomban plébánoshelyettes, majd Mezőkövesden érte a szétszóratás. 1951–78 között magántanár volt Kiskőrösön, illetve 1965-től lelkipásztori szolgálatot vállalt. 1978–91 között Jászberényben volt spirituális.

Ir: MJTN 51–2; P. Csörgi István SJ. A kalocsai főegyházmegye névtára. 1990, 72; Nemesszeghy E.: P. Csörgi István SJ (1913–1991). ProvH 1. (1991. szeptember) 9; Pálos A.: In memoriam Csörgi István S. J. Kalocsai Kollégium 3. (1991) 37; Miklósházy 26.született: 1913-10-10, Turabelépés: 1929-09-7fogadalom: 1946-02-2papszentelés: 1941-06-22meghalt: 1991-07-17, Jászberény