Czimmermann (Zimmermann) István

1849. márc. 15. Szomolnokhuta. Psz. belépése előtt (1877. Róma.) SJ 1879. szept. 24. Nagyszombat. F. 1890. febr. 3. 4 fog. prof. †1894. jan. 31. Zumbo.

Erős akaratú fiatal volt. Ennek jele, hogy tizenhat éves korában kezdte meg a gimnáziumot, és huszonkét évesen fejezte be. Utána egy évig katonai szolgálatot teljesített. Szemináriumba való belépésekor a római Német–Magyar Kollégium növendéke lett. Ott szentelték pappá 1877-ben. Egyéves kápláni működés után belépett a Társaságba. A kétéves újoncidőt az ausztriai St. Andräban végezte. Onnan Pozsonyba került, ahol hitszónok lett. Következő állomása Kalocsa, volt, ahol egy évig tanított katekizmust a felsőbb osztályokban. Utána három évig lelkipásztori feladatokat látott el. 1885-ben ment Afrikába, az akkor alapított zambiai Boromába, ahol a következő évben a misszió főnöke lett. Mivel az iskolának alig volt növendéke, rabszolgák gyermekeit vásárolták meg és nevelték fel katekistának, akik nélkül a missziós munkát nem lehetett volna fenntartani. 1889-ben európai körútra indult, és misszionáriusokat toborzott. Tizenegy pappal és nyolc nővérrel, az elsőkkel, tért vissza Boromába. 1892-ben a mozambiki Zumbóban alapított missziót. Ebben az évben mintegy száz keresztelést végeztek. A katekisták számára több könyvet adott ki a helyi tete nyelven: bibliai történeteket, Mária-imakönyvet, vasár- és ünnepnapokra szóló imádságokat és olvasmányokat; imákat, himnuszokat, a vasár- és ünnepnapi szentírási részeket és egy bantu–portugál katekizmust. A zambézi misszió egyik alapítója volt. Negyvenöt éves korában halt meg a mozambiki Zumbóban.
CS

M: Katekismo ia doktrina rakristao. Lisszabon, 1890; Marua a Maria. Lisszabon, 1890; Nk’ uebzi mu ndjira ia kupurmuka. Lisszabon, 1890. Ir: Cat. Def. I. 8.211; DHCJ II. 1030; LKKOS 1531–2; MJTN 45; MKL II. 315; Tóth 15; Kalmár E.: Zimmermann István. Budapesti Szemle 84. (1895) 507–10; Cziráky Gy.: A mi apostolaink. Czimmermann István magyar hithirdető élete és működése. Bp., 1897; Magyar Jezsuiták. II. füzet. 43–59; Bangha B.: Czimmermann István. A jezsuita rend és ellenségei. Bp., 1928. 162; Magyarok a Zambézi őserdeiben. I. Czimmermann István. Katolikus Missziók 5. (1929. szept.) 9, 6, 5. (1929. okt.) 10, 5–6, 5. (1929. nov.) 11, 4–5; KK 147–9; Ács T.: Mozambik és magyar geográfusai. Akik elvándoroltak. Bp., 1940. 52–68; Gyenis A.: Magyar hithirdetők Zambéziben. Hittel és tudással. Bp., 1942. 207–41; Veres Gy.: P. Czimmermann István. Magyar jezsuiták Afrikában. Bangha Béla Évkönyv. Bp., 1941. 54; Czimmermann István. A katolikus hitterjesztés története. II. Bp., 1938. 500–2; Reisz E. P.: Czimmermann István. A Jézustársasága és a Világmisszió. Bp., 1942. 63; Kerkai 134–5; Pákay Zs.: Czimmermann István. JTÉ (1942) 482; D. Kal’ata: Po stopách hrdinského priekopníka. Zvesti Jezuitov na Slovensku. 1947. 25–9; P. Schebesta: Portugals. Konquistamission in Südost-Afrika. St. Augustin 1966. 311–20, 465; Krizsán L.: A nyungwe írásbeliség megteremtője. Vigilia 51. (1986) 2, 113–21; Petruch II. 234–51; Lacza 112.született: 1849-03-15, Szomolnokhutameghalt: 1894-01-31, Zumbo