Damián János

1851. nov. 20. Nagybecskerek. Nyelv: olasz. SJ 1870. okt. 20. Nagyszombat. Psz. 1885. F. 1888. aug. 15. †1910. jún. 25. Kalocsa.

1870-ben Nagyszombatban lépett be a Társaságba. A két év próbaidő után ugyancsak két év retorikát végzett az ausztriai St. Andräban. 1875–7 között bölcseletet tanult Pozsonyban, majd öt évig grammatikát tanított Kalocsán. 1883–6-ban Innsbruckban végezte a teológiai tanulmányokat. Ott szentelték pappá 1885-ben. A következő évtől 1902-ig főleg latint, bölcseletet és történelmet tanított; 1895-től az internátust is vezette. 1903-ban Bp.-en az egyetemi Mária-kongregáció vezetője volt. Utána visszatért Kalocsára tanárnak és házgondnoknak. Halála előtt egy évig Pozsonyban filozófiatörténetet és keresztény művészettörténetet tanított. Kalocsán halt meg.

M: Jézus isteni Szíve iránt való ájtatosság katekizmusa. Bp., 1888; Az ifjuság három pártfogója. Kalocsa, 1892; A tizenkét apostol tanítása. Bp., 1893; Az élet eredete. Bp., 1895; Éreznek-e a növények? Bp., 1900; A Jézus társasági tanulmányi rend nevelési elvei. Kalocsa, 1905; A boldogságos Szűz Mária gyülekezetének kézi könyve. Kalocsa, 1907. Ir: Cat. Def. I. 12.120; MJTN 51; Petrik 1886–1900, 1901–1910/I; Tóth 15; KK 141; Tomcsányi L.: Damian János SJ 1851–1910. Mária Kongregáció 3. (1910. február) 6, 183–4; Kerkai 135.született: 1851-11-20, Nagybecskerekbelépés: 1870-10-20, Nagyszombatfogadalom: 1888-08-15papszentelés: 1885-0-0meghalt: 1910-06-25, Kalocsabeszélt nyelvek: olasz