Daneczy György

1655. ápr. 22. Korompa. Nyelv: magyar. SJ 1671. ápr. 18. Bécs. Psz. 1684. Graz. †1685. nov. 25. Pozsony.

1671-ben lépett be a Társaságba, de hogy hol végezte kétéves próbaidejét, azt nem sikerült megtalálni. 1674-ben Pozsonyban a parvistákat tanította. 1675–7-ben Nagyszombatban végezte a bölcseleti tanulmányokat. A következő három évben ugyanott tanított a középiskolában. 1681–3-ban Bécsben, 1684-ben Grazban volt teológus, ahol abban az évben pappá szentelték. Utána Judenburgban végezte a harmadik próbaévet. 1685 őszén kerülhetett első állomáshelyére, Pozsonyba, ahol rövidesen meghalt. Még teológiai tanulmányai előtt Nagyszombatban jelent meg két írása nyomtatásban.

M: Magnus Indiae patriarcha et apostolus Xaver. Nagyszombat, 1679; Sacra corollariorum trias. Nagyszombat, 1680. Ir: Nom. I. 214; RMK 1450, 1469; So II. 1791; St 53; Szi II. 588.született: 1655-04-22, Korompabelépés: 1671-04-18, Bécspapszentelés: 1684-0-0, Grazmeghalt: 1685-11-25, Pozsonybeszélt nyelvek: magyar