Daniel Josef

1707. márc. 7. Krems. Nyelv: német. SJ 1723. okt. 14. Bécs. Psz. 1736. Graz. F. 1741. febr. 2. 4 fog. prof. Kolozsvár.

†1773 után.
A kremsi jezsuita kollégiumból lépett be a bécsi újoncházba. A két év próbaidő után 1726-ban Leobenben elvégezte a tanárképzőt. A következő három évben Nagyszombatban bölcseletet tanult. 1730–1-ben a németországi Passauban tanított, majd Bécsben egy évig matematikát tanult. 1733–6-ban Grazban teológiát, utána ugyanott egy évig egyházjogot végzett. Ott szentelték pappá 1736-ban. Rendi képzését 1738-ban Judenburgban fejezte be a harmadik próbaévvel. 1739-ben Linzben matematikát, a következő évben Budán bölcseletet tanított. 1741–4-ben Kolozsváron volt a matematika tanára. 1745–7-ben Kassán bölcseletet adott elő. Utána egy évig Pozsonyban lelkipásztori munkát végzett. Tanári működését 1749–55 között mint matematikatanár Bécsben fejezte be. 1756-tól a Társaság feloszlatásáig szülővárosában, Kremsben volt előbb iskolaigazgató, majd házi lelkiatya. Kassai működése idején ott jelent meg két latin műve, az egyik bölcseleti tárgyú, a másik egy bevezetés a csillagászatba.

M: Eusebii Amort principia artis criticae. Kassa, 1746; Introductio in astronomiam. Kassa, 1747. Ir: Nom. I. 215; Petrik 1712–1860/VII; So II. 1816; St 53–4; Szi II. 596–7.született: 1707-03-7, Kremsbelépés: 1723-10-14, Bécsfogadalom: 1741-02-2, Kolozsvár, 4 fog. prof.papszentelés: 1736-0-0, Grazbeszélt nyelvek: német