Daróczy György

1699. ápr. 22. Szigetvár. Nyelv: magyar. SJ 1716. okt. 9. Trencsén. Psz. 1728. Kassa. 1734. febr. 2. 4 fog. prof. Kolozsvár. †1756. okt. 10. Sopron.

Pécsett vették fel és a trencséni újoncházban lépett be a Társaságba. A próbaidő után Győrben tanított. 1720–2 között Nagyszombatban végezte a bölcseletet. 1723–5-ben Kolozsváron volt nevelő és tanár a középiskolában. 1726–9-ben Kassán teológiát tanult. Ott szentelték pappá 1728-ban. 1730-ban Kőszegen tanított. A következő évben Besztercebányán végezte a harmadik próbaévet. 1732-ben kezdte meg mozgalmas életét Szatmárnémetiben mint hitszónok. 1733–6-ban Kolozsváron bölcseletet tanított. A következő évben Nagybányán volt hitszónok; utána Egerben két évig kontroverzteológiát, egy évig Nagyszombatban kazuisztikát tanított. 1741–2-ben Székesfehérváron, 1743-ban Győrben, 1744-ben Nagyváradon volt hitszónok. Utána 1745-6-ban Felsőbányán lett házfőnök és plébános. Két év után Nagybányán végzett egy évig lelkipásztori munkát. 1749-ben Budán házi lelkiatya, Egerben két évig házgondnok volt. 1753-ban Gyöngyösön lett házfőnök. Két év múlva Egerbe került lelkipásztori munkára, majd 1756 őszén Sopronban halt meg. Fiatalabb korában több könyvet írt: megemlítendők a kolozsvári kollégium története, valamint Mo. és Erdély kronológiája.

M: Ludi epigrammatici. Kolozsvár, 1725; Septicollis Dacia. Kolozsvár, 1734; Ortus et progressus Collegii Claudiopolitani ab a. 1579. Kolozsvár, 1736; Pietas hungarica. Kolozsvár, 1736; Seren. Principis Eugenii. Kolozsvár, 1736; Epitome chronologica rerum Hungaricarum et Transylvanicarum. Kolozsvár, 1737. Ir: Nom. I. 217; Pe 662; Petrik 1712–1860/I; So II. 1825; St 54; Szi II. 634; Bangha 162; Daróczi György dr. (1699–1756). KJKT 65.született: 1699-04-22, Szigetvárbelépés: 1716-10-9, Trencsénmeghalt: 1756-10-10, Sopronbeszélt nyelvek: magyar