Delpini János

1722. aug. 20. Selmecbánya. Nyelv: német, szlovák. SJ 1742. febr. 9. Bécs. Psz. 1754. Nagyszombat. F. 1759. aug. 15. 4 fog. prof. Besztercebánya. †1797. Nyitra.

Nagyszombatban elvégezte a bölcseleti szakon a fizikát is, amikor belépett a bécsi újoncházba. 1744-ben Leobenben tanult a tanárképzőben. Utána 1745–7-ben Nagyszombatban újra bölcseletet kellett hallgatnia. 1748-ban Besztercebányán, utána két évig Lőcsén, majd megint Besztercebányán volt tanár. 1752–5 között Nagyszombatban tanult teológiát. Ott szentelték pappá 1755-ben. Első munkahelye a motyóki misszió volt egy évig. Utána Besztercebányán végezte a harmadik probációt, majd három évre visszatért Motyókra. 1762–4-ben Szakolcáról népmissziós mukát végzett. 1764-ben Erdélybe került. Mária Terézia kérte a jezsuitákat, hogy dolgozzanak az anabaptisták megtérítésén. Így került 1764-ben a nagykárolyi rendházból Alvincba. 1766–70 között az évi katalógusban hivatala „császári-királynői misszionárius”. 1771-ben Nagyszebenbe került, ahol ugyanezen a címen királyi árvaházat vezetett. Valószínűleg megmaradt ebben a hivatalában a Társaság feloszlatása után is. 1782-től nagyszeben-külvárosi plébános lett. 1784-ben nyitrai őrkanonokká nevezték ki.

Ir: MÉL I. 363; Nom. I. 225; St 54; Tóth M.: Az anabaptisták Erdélyben és Delpini. Kat. Szle 6. (1892) 764–97; Uő: Az anabaptisták és Delpini. KatSzle 23. (1909) 1038–43; Cs. Balázs A.: A szebeni jezsuita cigányvajda. Delphini János Theophil hittérítő nevelő. Vasárnap 7. (1997. július 6.) 27.született: 1722-08-20, Selmecbányabelépés: 1742-02-9, Bécsfogadalom: 1759-08-15, Besztercebánya, 4 fog. prof.papszentelés: 1754-0-0, Nagyszombatmeghalt: 1797-0-0, Nyitrabeszélt nyelvek: szlovák