Dezza Paolo, pápai delegátus a rend kormányzására.

1901. dec. 13. Párma. Nyelv: olasz. SJ 1918. dec. 2. Chieri. Psz. 1928. márc. 25. Nápoly. 4 fog. prof. 1935. febr. 2. Gorizia. Pápai delegátus 1981–3. Róma. Bíboros 1991. dec. 17. Róma. †1999. jún. 28. Róma.

A velencei rendtartományba lépett be 1918-ban. 1922–4 között Barcelonában bölcseletet, utána egy évig Innsbruckban, majd három évig Nápolyban teológiát tanult, ahol 1928-ban pappá szentelték. 1929–32-ig Rómában a Gergely Egyetemen bölcseletet tanított, majd egy évig a svájci Davosban volt szanatóriumban. Utána végezte a harmadik próbaévet, azután Goriziában bölcseletet tanított. 1935–9-ben tartományfőnök volt Velencében. Kormányzása alatt nyílt meg Gallaratéban az új nagy bölcseleti főiskola, ahol az első rektor volt két évig. 1941-ben Rómában a Gergely Egyetem rektora lett. Metafizikát tanított szigorúan tomista alapon. Rektorsága a háború nehézségein keresztül 1951-ig tartott, de utána ott folytatta tanári működését. 1956-ban a rendfőnökségen tanulmányi felügyelő lett. 1964-ben a rend római nemzetközi intézményeinek, melyek közvetlenül a rendfőnök hatáskörébe tartoztak, delegátusi minőségben elöljárója lett. A XXXI. általános rendgyűlés generálisi asszisztenssé választotta. Római egyházi körökben keresett tanácsadó volt, például VI. Pál és I. János Pál pápa gyóntatója volt. Ezért esett rá II. János Pál választása, amikor Pedro Arrupe rendfőnök váratlan betegsége miatt nem tudta többé ellátni hivatalát. A pápa delegátusaként feladata lett a rend teljhatalmú vezetése és a következő új generálist választó rendgyűlés előkészítése. Úgy látszik, a pápa hosszan tartó munkának gondolta ezt, ezért Dezza mellé, tekintettel magas korára, utódlási joggal P. Giuseppe Pittau olasz jezsuitát nevezte ki.
A pápai kinevezés dátuma 1981. október 5. volt. A Társasággal október 13-án közölték. Dezza október 31-én foglalta el hivatalát. 1982. február 23-tól március 3-ig egybehívta a tartományfőnököket a rendi központ villájába, Grottaferratában. Itt megtárgyalták a Társaság helyzetét és a pápával adódott nehézségeket. 1982. február 27-én a pápa egy nagyon világos beszéde után engedélyt adott új rendfőnök választására. Dezza kormányzása idején húsz új tartományfőnököt nevezett ki. Igyekezett megszüntetni a Társaságon belüli feszültségeket és visszaállítani az egységet, ami rövid időn belül megtörtént. Ezért 1982. december 8-án hivatalosan egybehívta a XXXIII. általános rendgyűlést, amelynek feladata volt, hogy Arrupe lemondásáról és az új rendfőnök választásáról tárgyaljon.
Az új rendfőnök megválasztásával Dezza pápai delegátusi hivatala is megszűnt. Rómában maradt, több vatikáni hivatal tanácsadójaként. 1991. december 17-én a pápa bíborossá nevezte ki. Kilencvennyolc éves korában halt meg. II. János Pál pápa tartotta érte a gyászmisét a Szent Péter-bazilika főoltáránál.

született: 1901-12-13, Pármabelépés: 1918-12-2, Chierimeghalt: 1999-06-28, Rómabeszélt nyelvek: olasz