Dietrichstain Frigyes

1634. ápr. 18. Pozsony. Nyelv: német. SJ 1650. okt. 6. Bécs. Psz. 1663. Graz. F. 1668. febr. 2. 4 fog. prof. Passau. †1701. júl. 12. Buda.

Pozsonyból származott, 1650-ben Bécsben lépett be a Társaságba. A kétéves próbaidő után Passauban volt a tanárképzőben. 1654–6 között Grazban végezte a bölcseleti tanulmányokat. Utána egy-egy évig Linzben, Passauban és Bécsben tanított középiskolában. 1560-ban Grazba került a teológiára. Ott szentelték pappá 1663-ban. A harmadik próbaévet Judenburgban végezte. 1665-ben Komáromban kezdte meg lelkipásztori működését, melyet a következő két évben Győrben folytatott. Mo.-on dolgozott még 1677–80 között a pozsonyi rendház elöljárójaként. 1685-ben a törökök elleni felszabadító háborúban a Stahrenberg-légiónál volt tábori lelkész, 1691-ben pedig a Mo.-on dolgozó katonalelkészek elöljárójaként működött. 1699-től haláláig Budán volt a ház lelkiatyja.

M: Ascesis Ignatiana; Conciones in Dominicae et Pesta totius anni. 5 k. kéziratos szentbeszéd. Ir: Nom. I. 238–9; So III. 59; St 60; Szi II. 878–9.született: 1634-04-18, Pozsonybelépés: 1650-10-6, Bécsfogadalom: 1668-02-2, Passau, 4 fog. prof.papszentelés: 1663-0-0, Grazmeghalt: 1701-07-12, Budabeszélt nyelvek: német