Dirner Tóbiás

1676. dec. 6. Igló. SJ 1694. okt. 15. Bécs. Psz. 1708. Bécs. F. 1712. febr. 2. 4 fog. prof. Kolozsvár. †1730. dec. 22. Eger.

Iglón született, Gyöngyösön vették fel a Társaságba, a bécsi újoncházban kezdte el szerzetesi életét. A próbaidő leteltével Lőcsén tanított egy évig. 1698–1701 között Kassán végezte el bölcseleti tanulmányait. Utána Szepesváralján egy, Eperjesen két évig tanított. 1705-ben Nagyszombatban kezdte el a teológiát, de a negyedik évet a bécsi Pázmáneumban végezte, mert a Rákóczi-szabadságharc alatt Nagyszombatból elűzték a jezsuitákat. 1708-ban ott szentelték pappá. A harmadik probációt a következő évben Linzben végezte. Papi működését Kolozsváron kezdte népmisszionáriusként magyar és német nyelvű hívek között. A következő két évben német ünnepi hitszónok lett. 1713–5-ben a hároméves bölcseleti kurzust adta elő. Utána egy évig Székelyudvarhelyen volt házfőnök és Kolozsváron házgondnok. 1718–21 között Rómában volt a Szent Péter-bazilika magyar gyóntatója. Hazatérve 1722-ben Budán a kazuisztika tanára, majd Kassán a konviktus igazgatója, azután újra Budán a szeminárium főnöke lett. 1725–6-ban Kolozsváron tanított kazuisztikát. A következő évben Budán a ház lelkiatyja, 1728–9-ben Gyöngyösön, majd Egerben lett házfőnök, ahol 1730-ban meghalt.

M: Secundior sapientia illustribus tum sacrarum tum politicarum virtutum exemplis illustrata. Kolozsvár, 1714. Ir: MKL II. 631; Nom. I. 243; Petrik 1712–1860/VII; So III. 98; St 61; Dirner Tóbiás (1676–1730). KJKT 65; Monay 113–4; Albert D.: Dirner Tóbiás. Tamási Áron Gimn. 21.született: 1676-12-6, Iglóbelépés: 1694-10-15, Bécsfogadalom: 1712-02-2, Kolozsvár, 4 fog. prof.papszentelés: 1708-0-0, Bécsmeghalt: 1730-12-22, Eger